🆕 Prova vår nya kursplanerare – en kalenderfunktion som planerar ditt dagliga lärande 📅 För mer info →

Denna kurs finns även på: Norsk Norsk
Excel för ekonomer

En anpassad Excelkurs för dig som är ekonom

Excel är ett användbart verktyg, i synnerhet för dig som jobbar inom ekonomi. Vi har därför skapat en unik och anpassad Excelkurs för ekonomer. Kursen ger dig kunskap om de mest användbara funktionerna – men också grunderna för att fortsätta utvecklas inom Excel på egen hand. Du kommer efter att ha genomfört kursen ha ett bra fundament för ditt dagliga arbete inom ekonomi, men också för vidare studier i Excel. 

 • Gå kursen i din egen takt
 • Repetera så mycket du vill
 • Praktiska övningar och quiz
 • Personligt och digitalt delbart diplom
 • Spara lektioner som favoriter
 • Kursen tar ca 4 timmar att genomföra
 • Tillgång till kursmaterialet i 12 månader
 • Lär dig ett viktigt verktyg som ekonom
Learnesy
4.9
Baserat på 142 recensioner
powered by Google
js_loader

Kursdeltagare om Excel för ekonomer

Du kommer bland annat att lära dig:

Bild som visar dialogrutan Ändra diagramtyp

Grundläggande funktioner

Funktioner kan till en början kännas väldigt främmande, men efter Excel Bas kommer du obehindrat kunna arbeta med mycket användbara funktioner som till exempel LETARAD, OM och SUMMA.OM. Lär dig hämta data från andra cellområden, returnera summa baserat på referens och mycket annat.

Snabba Exceltips för varje ekonoms vardag

Mycket av det dagliga arbetet hänger på Excel. Lär dig menysystemet och kortkommandon för effektiv navigering. Lär dig också de viktigaste tipsen för att göra Excel till ett verktyg istället för en börda.

Databaser och pivottabeller

Lär dig jobba med databaser och pivottabeller och du kommer kunna analysera alla möjliga typer av databaser. Genom att låta Excel göra den grundläggande analysen åt dig kommer du att spara massvis med tid.

Ekonomiska funktioner

Lär dig speciella funktioner för dig som jobbar inom ekonomi som handlar om olika avskrivningar och betalningar. Dessa ekonomiska – eller finansiella – funktionerna är funktioner som underlättar ekonomens arbetsvardag.

Se en lektion från kursen

I den här lektionen från kursen Excel för ekonomer får man lära sig funktionen RÄNTA. Den här lektionen är en av flera i kapitlet ekonomiska funktioner. RÄNTA-funktionen är en finansiell Excelfunktion som beräknar räntan på ett lån eller den avkastning som krävs för att nå ett specificerat belopp på en investering under en given period.

Excel för ekonomer är Learnesys kurs anpassad för den som jobbar inom ekonomi. Förutom funktionen RÄNTA får man även lära sig andra användbara funktioner som LETARAD och ANTAL.OM. Kursen ger dig också en bra grundförståelse för pivottabeller och diagram. Dessa två kan utgöra ett mycket nyttigt verktyg för den som jobbar med ekonomisk analys.

Kursinnehåll

Expandera alla
Kapitelinnehåll
0% slutfört 0/4 steg
Skriv din första formel
Kopiera formler
Kommentarer & anteckningar
Spara
Kapitelinnehåll
0% slutfört 0/7 steg
Komplicerade formler
Formatera datum och tid
Formatera tal
Sök och ersätt
Hantera flera arbetsböcker
Skapa funktioner
Absolut och relativ cellreferens
Kapitelinnehåll
0% slutfört 0/6 steg
Snabbfyllning
Skydda arbetsbok
Målsökning
Villkorsstyrd formatering
Formatera som tabell
Struktur och visuell design av arbetsböcker
Kapitelinnehåll
0% slutfört 0/9 steg
Skapa en databas
Sortera
Delsumma
Filter
Ta bort dubbletter
Dela upp kolumn
Skapa en pivottabell
Hantera en pivottabell
Gruppera datum i en pivottabell
Kapitelinnehåll
0% slutfört 0/7 steg
Filter och utsnitt
Gruppera kolumner och rader i en pivottabell
Skapa ett diagram
Formatering av diagram
Pivotdiagram
Skapa modell för diagram
Skala axlar
Kapitelinnehåll
0% slutfört 0/7 steg
OM-funktionen
OMFEL
Logiska funktioner
LETARAD
Hämta tecken från celler med VÄNSTER/HÖGER/EXTEXT
Datumfunktioner
FILTER
Kapitelinnehåll
0% slutfört 0/8 steg
Summerande funktioner
Funktioner för antal
AVRUNDA tal till heltal eller givet antal decimaler
PRODUKTSUMMA – Adderar produkten av en matris av celler
BETALNING – Belopp per månad för att betala ner ett lån
AMORT – Beräknar amorteringsdelen av ett lån
RÄNTA – Beräkna vilken ränta du har på lånet
IR – Beräknar internräntan för en investering

Mer om kursen

Kursen börjar med grundläggande funktioner som att skriva och kopiera formler och hur du kan använda dem för att göra olika enklare beräkningar i en balans- och resultaträkning. Därefter lär du dig använda databaser, pivottabeller och diagram. Vi går igenom användbara funktioner som LETARAD, och du får även lära dig ekonomiska funktioner som hur du räknar ut amortering, ränta och internränta med hjälp av Excel.

Kursen är speciellt framtagen för ekonomiprofessionella som vill fördjupa sina kunskaper i Excel och effektivisera sina arbetsprocesser. Kursen är idealisk för dig som är yrkesverksam eller student inom ämnet ekonomi och som regelbundet använder eller kommer använda Excel i sitt arbete.

 • 46 lektioner fördelade på 7 kapitel.
 • Kursen är pedagogiskt uppbyggd i ett online format.
 • Beräknad tid för att göra kursen inklusive quiz: 3-4 timmar.
 • Personligt kursbevis efter genomförande av kurs.
Intyg om genomförd kurs Excel för ekonomer Sarah Anderson Härmed intygas att Sarah Anderson med stort engagemang och godkänt resultat fullföljt Learnesys onlinekurs Excel för ekonomer

Kursansvarig

Niklas

Kursutvecklare, Learnesy

Mitt namn är Niklas och jag har varit verksam som Excel-utbildare hos Learnesy under flera år. Mitt mål med denna kurs är att du inte bara ska bli kompetent i att använda Excel, utan även känna dig trygg i din förmåga att praktiskt tillämpa dessa kunskaper i ditt dagliga arbete. Därför kommer du i denna kurs att få lära dig grundläggande Excel-kunskaper för att sedan applicera detta i hanterbara  övningsuppgifter som efterliknar scenarier som du som ekonom kan komma ställas inför.

En betydelsefull del i utformningen av kursen har varit att aktivt inkludera feedback från tidigare kursdeltagare och testpersoner. Det har berikat kursinnehållet och gjort det möjligt för mig att skapa en kurs särskilt nischad för dig.

Detta har även gett mig övertygelsen om att förmågan att effektivt använda Excel inom ekonomi är en ovärderlig egenskap. Genom denna kurs hoppas jag kunna förmedla den kompetensen till dig, vilket kommer att stärka dig i din yrkesroll och öka din effektivitet.

Jag rekommenderar även att du kollar in vår kurs Ekonomisk analys i Excel. Kurserna Excel för ekonomer och Ekonomisk analys i Excel är en perfekt kombo.
För frågor eller ytterligare information om kursen, tveka inte att kontakta mig på:
[email protected]

Välj ett upplägg:

Excel för ekonomer

 • Välj kursen som passar ditt behov
 • Korta lektioner som underlättar repetition
 • Quiz och övningsuppgifter
 • Tillgång 24/7 i 12 månader
 • Genomför kursen när det passar dig
 • Repetera fritt under hela tillgången
 • Spara dina favoritlektioner
 • Ställ dina frågor i vårt forum
 • Kursen underhålls och uppdateras
 • Personligt och delningsbart diplom
 • Ingen automatisk förnyelse
249 kr / månad Debiteras årsvis med 2988 kr. Moms tillkommer.
Gå kursen

Betalning med kort/Klarna eller faktura (betalning inom 30 dagar) för större grupper.

Alla 24 kurser

 • Tillgång till hela kursutbudet
 • Varav 11 kurser i Excel
 • Tillgång 24/7 i 12 månader
 • Genomför kurserna när det passar dig
 • Repetera fritt under hela tillgången
 • Kurser som underhålls och uppdateras
 • Personligt och delningsbart diplom
 • Spara dina favoritlektioner
 • Gå hela kurser eller se bara utvalda lektioner
 • Kurser på flera språk och kompetensnivåer
 • Ingen automatisk förnyelse
599 kr / månad
Debiteras årsvis med 7188 kr. Moms tillkommer.
Gå alla kurser

Betalning med kort/Klarna eller faktura (betalning inom 30 dagar) för större grupper.

För arbetsgrupper

 • Personlig Account manager
 • Personligt konto för alla användare
 • Välj de kurser som passar ert behov
 • Fleranvändarrabatter
 • Frivillig Kickoff vid uppstart
 • Statistik via Data Insight
 • Teknisk support
 • Unik inloggningsdomän
 • Förkunskapstest och uppföljande test
 • Jämför dina framsteg med dina kollegor
 • Kontakta oss så hjälper vi dig igång idag!
Offert

Alla priser exkl. moms.

Vår plattform

Vi på Learnesy tycker att utbildning ska vara lättillgängligt och okomplicerat. Därför har vi skapat en plattform med dig som användare i fokus. I plattformen navigerar du dig enkelt i och mellan dina onlinekurser.
Mitt konto – här möts du av din dashboard där du bl a hittar pågående och avslutade kurser. Din dashboard är utgångspunkten för ditt lärande.
• Få en inblick i en Learnesy-kurs – från din dashboard klickar du dig enkelt vidare till en pågående eller genomförd kurs.
• Favoritmarkera och dela lektioner – har du hittat ett särskilt nyttigt moment eller något du behöver repetera? Du kan spara dessa genom att favoritmarkera dem. Du kan likaså dela lektioner med andra som du tror kan ha glädje av dessa.
• Quiz och övningsuppgifter – övning ger färdighet. Här omsätts dina teoretiska kunskaper till praktik. Alla quiz är repeterbara, liksom samtliga kursmoment.
• Grattis till ditt kursdiplom – efter avslutad kurs får du ett personligt och delbart diplom som ett kvitto på dina nya kunskaper.

Har du en fråga? Kanske hittar du ditt svar här. Om inte, tveka inte att kontakta oss.

Vanliga frågor

Vem är den här kursen för?

Den här kursen riktar sig till den som jobbar som ekonom eller inom området ekonomi, och vill få nyttiga kunskaper för sitt dagliga arbete i Excel.

Innehåller kursen övningar?

Den här kursen använder sig av många och korta övningar. Vill man följa med i lektionerna kan man göra det genom att ladda ned de underlag som är bifogade till varje lektion. Till varje kapitel finns ett quiz, där man får översätta sina teoretiska kunskaper till praktik.

Hur lång tid tar det att genomföra kursen?

Den här kursen tar uppskattningsvis 3–4 timmar. Om man däremot laddar ned alla tillgängliga lektionsunderlag i syfte att själv göra samma moment som i lektionerna, kommer den här kursen uppskattningsvis ta några timmar längre.

Har ni andra kurser i Excel?

På Learnesy finns det bl a olika fördjupningskurser inom Excel, såsom pivottabeller och visualisering. Det finns även kurser i Power Pivot och Power Query.

Var kan jag vända mig om jag behöver hjälp med innehållet i kursen?

På Learnesy finns det ett forum dit man kan vända sig om man har frågor angående kursinnehållet eller frågor om Excel eller Power BI i största allmänhet.

Det finns även gratismaterial som kan vara till hjälp i Learnesys resursbank – lathundar, artiklar och fakta kring olika Excelfunktioner, t ex.

Finns det företagslösningar för den här kursen?

Vill man ge sina anställda nyttiga kunskaper för ekonomens arbetsvardag, kan man kontakta [email protected].

Jag handleder en grupp ekonomstudenter som behöver en yrkesanpassad Excelkurs. Hur går jag till väga?

Är man en läroinstution som vill erbjuda sina ekonomelever en kompletterande Excelutbildning, kan man höra av sig till [email protected].

Deloitte Deloitte Deloitte