Om kursen:
Excel är i allmänhet ett väldigt användbart dagligt verktyg, i synnerhet för dig som jobbar inom ekonomi. Därför har vi tagit fram en unik och riktad kurs för dig som arbetar med ekonomi. En kurs som ger dig direkt kunskap i de mest användbara funktionerna men också grunderna för att fortsätta utvecklas inom Excel på egen hand.

I denna kurs har vi valt att fokusera på områden som du som ekonom kommer att ha stor nytta av i ditt dagliga arbete. Du kommer lära dig relevanta formler, funktioner, pivottabeller samt mycket mer. När du har genomfört alla delar av kursen får du inte enbart en kunskap som du kommer kunna applicera i ditt dagliga arbete utan du kommer också få ett diplom som intygar din nyvunna kompetens.

Kursinnehåll

I det här kapitlet får du öva på att skriva formler, kopiera formler samt hur du kan använda dessa för att göra olika enklare beräkningar i en balans- och resultaträkning

När man ställs inför en uppgift med ostrukturerad data kan det vara användbart att använda sig av en pivottabell, vilket du lär dig skapa och hantera här.