Hur man gör Ringdiagram i Excel, snyggt i presentationer!

Ringdiagram kan vara ett perfekt verktyg att visualisera resultat eller andel av uppnått mål. Diagrammen kan anses vara lite komplicerat att sätta ihop om man inte gjort det förut, dock är det enklare än man tror och har uppskattats de gånger jag implementerat dem i lednings presentationer. Det här inlägget innehåller även en exempelfil som […]

4 sätt för en ekonom att använda Korrelation i Excel

Korrelation anger inom statistiken styrkan och riktningen av ett samband mellan två eller flera variabler. Korrelationen anges ofta med en korrelationskoefficient. En metod för att bestämma korrelationen mellan två variabler är bivariat analys. Korrelationskoefficienten har ett värde mellan 1 och -1, där 0 anger inget samband, 1 anger maximalt positivt samband och -1 anger maximalt […]

Excel och Villkorsstyrd Formatering, är det värt mödan?

Är det det…? Är det värt tiden som man behöver lägga ner innan man lärt sig funktion…och även efter? Det finns mycket man kan göra med denna funktion men jag skulle rekommendera att först lära sig formler och basfunktionerna innan man går lös på denna del. Som svar på frågan, ja det är värt mödan […]