Vilket diagram i Excel ska jag välja?

Vilket diagram i Excel ska jag välja?

En viktig komponent inom dataanalys är datavisualisering, då de har förmågan att sammanfatta stora mängder data. Det finns många diagramtyper i Excel, och olika situationer kan kräva olika diagram. Den här artikeln ska därför redogöra för när man bör välja vilket diagram.

När ska man använda datavisualiseringar?

Man bör visualisera sin data när man vill:

 • visa förändring över tid
 • visa delmängder i en summa
 • visa hur data fördelas
 • jämföra värden mellan grupper
 • observera samband mellan variabler
 • jämföra geografiska data

Vilka variabler man använder sig av, samt vilka det är som ska läsa diagrammet, kan även spela in i valet av diagram. Vissa visualiseringar kan också användas för flera ändamål beroende på dessa faktorer.

Diagram för att visa förändring över tid

Ett av de vanligaste skälen till att visualisera sin data är för att se förändring i en variabel över tid. Dessa diagram har vanligtvis tid på den horisontella axeln, där axeln går från vänster till höger, med variabelns värden på den vertikala axeln. Det finns då flera alternativ:

 • Stapeldiagram – illustrerar värden med olika höjder på staplar
 • Linjediagram – illustrerar positioner för datapunkter, vilka är förbundna med en linje. Linjediagrammet är särskilt användbart när en baslinje (den horisontella axeln) inte är meningsfull, eller om antalet staplar skulle göra det väldigt svårt att skapa ett stapeldiagram.
 • Boxplot – kan vara användbart när en fördelning av värden behöver plottas för varje tidsperiod; varje uppsättning av låda och morrhår kan visa var de vanligaste värdena befinner sig samt spridningen

Det finns även andra diagram för att visa förändring över tid, men dessa stöds inte i Excel.

Exempel på låddiagram. I lådan längst till vänster kan vi se medelvärdet utmärkt av ett kryss, och morrhåren visar spridningen. I lådan till höger ser vi även datapunkterna i form av prickar. Den prick som ligger utanför morrhåren är en extrempunkt. De horisontella streck som finns i den första och sista lådan, representerar medianen för respektive låda.

Diagram för att visa mängder av en summa

Ibland behöver man inte bara veta summan, utan även de komponenter som utgör summan. Medan andra diagram, som ett stapeldiagram, kan användas för att jämföra komponenternas värden, kan följande diagram användas för att se del till helhet:

 • Cirkel—och munkdiagram – representerar helheten med cirkeln, och delarna med skivorna.
 • Staplat stapeldiagram – ett modifierat stapeldiagram som i varje stapel har flera nivåer av staplar, och som visar del-till-helhet inom varje stapel. Stapelns längd är totalen, och varje mindre stapel är delmängder.
 • Ytdiagram – är ett modifierat linjediagram och används också för att illustrera flera dataserier som delmängder av en total. Detta gör det enkelt att jämföra olika undergrupper från en större helhet.

En mängd andra mer intrikata diagramtyper har också utvecklats för att visa hierarkiska samband. T ex, marimekko-diagram och treemap, varav den senare går att hitta i Excel.

Ett exempel på ett grupperat eller staplat stapeldiagram. Hela stapelns längd utgör den totala försäljningen för året, och de olika färgerna representerar varor som delar av den totala försäljningen.

Diagram för att undersöka fördelningar

En viktig användning för visualiseringar är att visa hur data är fördelad. Detta kan man göra för att utröna en bakomliggande statistisk fördelning av datamaterialet, eller ett slumpmässigt urval, för att få en större förståelse för datamängden.

 • Stapeldiagram – används när en variabel är kvalitativ* och tar ett antal diskreta värden**.
 • Histogram – används när en variabel är kvantitativ*** och tar numeriska värden. Eller alternativt, en fördelningskurva som även kan användas i kombination med ett histogram.
 • Låddiagram – är också ett sätt att jämföra fördelningar mellan grupper, men mer som en sammanfattning av statistiska mått och extremvärden, snarare än som ett underlag för en underliggande fördelning.

*En kvalitativ variabel beskriver som namnet skvallrar om en kvalité. T ex kön eller blodgrupp. Detta är alltså oftast inte numeriska variabler, men de kan knytas till numeriska värden.

**Diskret data kan bara anta särskilda värden. För den sakens skull måste det inte vara heltal. Ett företags vinst kan vara 371 493, 71 kr men en skostorlek kan inte vara – med europeiska skostorlekar i alla fall – 40,69 t ex.

***Kvantitativa variabler berättar ”hur många”, hur mycket” och ”hur ofta”. T ex, ”hur många läste veckans Excel-artikel?”.

Ett exempel på ett histogram där varje stapel representerar ett intervall. Ofta kan man använda histogram för att få en uppfattning om en bakomliggande statistisk fördelning för datamaterialet, men ofta krävs det även att man testar detta med statistiska metoder.

Diagram för att jämföra värden mellan grupper

Inom datavisualisering vill man ofta jämföra grupper. Detta kombineras dock ofta med ämnen som redan har avhandlats, till exempel förändring över tid eller se hur data för de olika grupperna fördelar sig.

 • Stapeldiagram – jämför värden mellan grupper genom att tilldela en stapel till varje grupp.
 • Punktdiagram – liknar ett linjediagram men saknar linjerna som knyter ihop datapunkterna. Punktdiagram står även i nära relation till stapeldiagrammet. Liksom linjediagrammet fungerar punktdiagrammet bra när en baslinje inte behöver tas i beaktning.
 • Linjediagram – kan användas för att jämföra värden mellan grupper över tid genom att rita en linje per grupp.
 • Grupperat stapeldiagram – möjliggör jämförelse av data över två olika grupperingsvariabler genom att plotta flera staplar på varje plats, inte bara en.
 • Låddiagram – används som tidigare nämnt för att studera deskriptiv statistik samt hur data fördelar sig i form av spridning och extremvärden.
 • Trattdiagram – är ett hierarkiskt diagram för att visa hur kvantiteter rör sig genom en process, som att spåra hur många besökare som får se en annons och sedan omvandlar det till ett köp.

Det finns massvis med andra diagram, men många utav dem stöds inte av Excel. Det går dock att skapa många av diagrammen ”manuellt”.

Diagram för att undersöka samband mellan variabler

Dessa diagramtyper används för att jämföra två eller flera variabler genom att plotta de mot varandra, för att observera trender, samband eller mönster mellan dem.

 • Spridningsdiagram – är standardsättet för att visa sambandet mellan två variabler. Spridningsdiagrammet är också ett punktdiagram, men där varje punkt är en datapunkt, och kallas ibland för samma sak. En utökning av spridnings—eller punktdiagrammet är bubbeldiagrammet som kan jämföra fler än två variabler. När en tredje variabel representerar tid, kan punkter i ett spridningsdiagram kopplas samman med linjesegment, vilket genererar en annan form av spridningsdiagram. I Excel översätts detta diagram närmast som linje med brytpunkter.
 • Färgdiagram (eller heatmap) – används när en eller båda variablerna som används inte är numeriska.

Ett exempel på ett spridningsdiagram som visar förhållandet mellan variablerna vikt och längd.

Avslutande ord

Att välja rätt diagram beror på vilken typ av variabler man har och vad man vill få ut av dem. Ovanstående är bara en allmän riktlinje. Experimentera inte bara med olika diagramtyper, utan också med hur variablerna illustreras i diagrammen.

Vill man lära sig mer om visualiseringar i Excel, finns det en kurs i ämnet hos Learnesy. Vill man ha ett smakprov från kursen, kan man se lektionen nedan:

/Niklas på Learnesy

”Man behöver inte alltid använda diagram för att visualisera data eller trender, man kan även formatera celler med data som en heatmap. Markera cellerna som innehåller data och tryck på villkorsstyrd formatering, välj färgskalor och välj en färgskala som passar. De lägsta värdena får en färg, och de högsta värdena får en annan, alla värden däremellan får en färg på skalan mellan de två yttersta färgerna. Du kan också välja egna färger om du trycker på ”fler regler”. Det finns även fler regler att applicera på formateringen om du vill.

Om man vill behålla formateringen på heatmapen men inte att värdena i cellerna ska synas kan man använda ett anpassat format på cellerna. Markera cellerna, högerklicka och välj ”formatera celler”. Välj kategorin ”anpassat”, skriv tre semikolon i Typ och klicka på OK. Nu är formateringen kvar men värdena syns inte.

För att se värdena igen kan du ändra tillbaka formateringen på cellerna till det du hade innan. För att ta bort heatmapen men behålla värdena, markera cellerna, och tryck på Radera i startfliken, och välj radera format.”

Fler blogginlägg

Trött på att Googla?
Få de bästa Excel-tipsen varje vecka. Gör som 30 000 andra och prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Om skribenten

Niklas är det senaste tillskottet bland Learnesys produktutvecklare. Han har studerat statistik och har en bakgrund inom programmering och datavisualisering. Förutom goda kunskaper i Excel, har han ett brinnande intresse för dataanalys, och besitter goda kunskaper inom ämnet och verktyg för området.

ole solheimole solheim
13:53 28 Feb 22
Top quality!
Anita KaharaAnita Kahara
22:12 09 Jan 22
Very well structerd course for anyone who want to learn Excel. Thanks Learnesy.
Steffen W. OlsenSteffen W. Olsen
11:38 22 Dec 21
Fantastic good courses that are easy to follow. Good video lessons and practice files, with subsequent quizzes.Very educational!
Ahmed MahmoudAhmed Mahmoud
09:51 14 Dec 21
Used me from learnasy’s excels tutorial during my studies as a student and now as an entrepreneur. Is extremely happy with the layout with videos that are super clear and educational. Would really recommend learnasy to everyone regardless of knowledge level as there are courses for everyone!
Leticia DelasmercedesLeticia Delasmercedes
15:45 22 Nov 21
Rekordstark starkt, lättsamt program att hantera. Väldigt pedagogiskt och jätte bra intyg efter avslutade kurser att ta med sig till arbetslivet.
Lars HerrstromLars Herrstrom
11:14 04 Nov 21
Bra kurs med välplanerade metod/genomgångar. Prisvärd.
Ida ÅbergIda Åberg
13:44 25 Oct 21
I am very happy with the course I took at Lernesy (Excel Bas, digital). It was easy to understand with a good division between recorded pedagogical lectures and assignments. Nice that it is always possible to rewind and get examples if there is something you do not understand. The course has helped me a lot in my role as climate strategist at ZeroMission.
Jens AdolfssonJens Adolfsson
14:15 24 Sep 21
Excel Bas:Good, content-rich and pedagogically structured material with representative knowledge controls. Personally, I really like that the videos are short (2-4 minutes) as it will be easy to keep the focus up and immediately get to practice on the material that one has just had to partake of! Has used Excel a lot before, both in service and in his spare time. Despite this, I learned a lot of new commands and got to test functions that in several cases could have optimized my previous projects, both at work and in my free time!
William LevayWilliam Levay
13:16 13 Aug 21
Körde excel-paket för ekonomer, och är mycket nöjd med kursens innehåll och upplägg!
Johan CollinaJohan Collina
21:27 02 Jul 21
"Pivottabeller fordypning":Svært godt fornøyd med kurset. Passe lengde på hver forelesning (2 min), god pedagogikk, forelesningene er tydelige i sitt innhold. Endel av stoffet i begynnelsen er svært basis, men senere kapitler tar Pivot et klart tyngre steg videre. Mye smånyttige praktiske tips også å ta med seg innimellom her. Foreleser snakker kanskje litt i raskeste laget tidvis (men det går da an å stoppe filmen og tenke seg om litt, evt spole tilbake:). Videre er det ikke alltid sammenheng mellom quizspørsmålene og vedleggene som trengs til disse (så vidt jeg kan skjønne).
Nora MoroNora Moro
09:43 24 Jun 21
Covers all the basics that enable a deeper understanding for more complicated skills. Effective way of learning and the knowledge is easy to apply when you need them for your own projects.
Niklas AhlqvistNiklas Ahlqvist
10:10 17 Jun 21
Very thorough and easy to follow courses. Gives a good understanding of the specific subjects.
Sofia MobrinSofia Mobrin
17:50 16 Jun 21
Superbra och pedagogiskt! Hade dessutom missuppfattat när min kurs gick ut så hann inte slutföra den men fick, inom bara ett par minuter, den förlängd.
Linnea MånssonLinnea Månsson
08:22 16 Jun 21
Riktigt riktigt bra kurser. Läste excelkurs bas efter fem år på KTH och lärde mig otroligt mycket som jag inte hade lärt mig under min skolgång! Kan verkligen varmt rekommendera dessa kurser. Väldigt pedagogiska och effektiva.
arvid holmängarvid holmäng
08:02 27 May 21
Kanonkurser & Grym service! – Svarar alltid inom 24h vid både stora & små frågor…
Ulrika CorneliussonUlrika Corneliusson
20:17 10 May 21
Jag kan verkligen rekommendera Learnseys kurser! Grymt bra, väldigt pedagogiskt upplägg med videos man tittar och lyssnar på som går att upprepa vid behov . Sedan avslutas med Quiz eller övning i excel.
Maria KMaria K
09:56 10 May 21
Superpedagogiskt och enkelt att navigera i kursinnehållet. Jag tycker särskilt om funktion att kunna favoritmarkera kapitel. Kundservice är väldigt tillgängliga och snabba. De löste tillgång till engelska kurserna såväl som svenska, då mitt Excel är på engelska. Jättenöjd och kan absolut tänka mig att ta fler kurser via Learnesy vid behov!
Daniel Aspgren LarssonDaniel Aspgren Larsson
15:03 07 May 21
Väldigt bra onlinekurser för excel. De är uppdelade i olika lektioner med quiz efter varje video, som är grymt pedagogiska!
David FlyrinDavid Flyrin
07:53 05 May 21
Väldigt bra utbildningar. Lätt att förstå materialet där man på roliga sätt får applicera kunskaperna i olika uppgifter. Rekommenderas starkt.
Johan PohlJohan Pohl
07:49 15 Oct 20
Overall a good course, with a very easy/basic start for the first half (5-6 modules) before getting into the 'good stuff'.I consider myself an above-average user of MS Excel and the Office Suite and the later modules did cover some topics in an easy-to-follow way.I did encounter several .xlsx-files along the way with assignments who had suffered from lacking translation and some details were clearly wrong in the file compared to the quiz.These were settings and not values, so the main content can still be approved quality-wise.
Julia BergstenJulia Bergsten
09:53 28 Jul 20
Online course: Excell Bas (basics)Great introduction to Excell and its tools!This is, I believe, one of the first and most basic courses that Learnesy offers. It introduces topics such as functions and formulas, navigation through the program, hotkeys, IF-formulas and much more. Each module in the course has a few video lessons of a couple of minutes long and ends with a quiz about the lesson. The quizes also includes applying the lesson learnt to a pre-set excel sheet, which made it easy to quickly learn the tool as I got to apply it directly. As the Excel program is built with multiple tools, the basics course was structured appropriately by going through the tools one by one with a subsequent quiz to test the knowledge.Previously I have used Excell throughout my studies, with some basic application such as creating functions, using pivot tables etc. to handle large data sets for assignments in various courses (mainly industrial economics, material handling and international distribution). This made the first lessons fairly easy as I am familiar with the program, but I also learnt something new in most of the first lessons. For instance, when learning about how to format sheets in excell, the lesson also explained how this can be used in large data sets, which put this into perspective how one tool is useful to solve more complex problems.As I had previous experience, especially the first 3 lessons were rather easy. When I did them, it felt a bit "unnecessary" as I already knew these bits. But they are easy and it goes fast to go through, and it probably depends on the experience of the learner. As the course progressed, I learnt more useful tools that I will continue to use from now on. Especially the lesson about IF-functions and search line/column was new to me, and something I believe I will use in my further studies and career.Something I would have like to have when working with the course, is some form of pdf showing an overview of the course before starting. Even though each lesson is labled, I believe it would be easier to get a grip of the entire course with a mindmap before starting the first lesson.To sum up the Excel Bas course:PROS+ Easy to use and understand the lessons+ Explains usages of different tools for further application+ Great content for a basics course with new tips and tricks as well as new knowledge of tools. Well suited for a self-taught learnerPOTENTIAL IMPROVEMENTS- Have a "cheat sheet" with everything learnt from the course to have as a refresher for my self- Include a mindmap of the overview of the course prior to starting the first lesson- Some quizes were a bit too easy, but that may depend on the course and your level of expertise in Excel prior to enrolling in a courseAll in all, a great course to improve my abilities in excel!
js_loader