maj 11, 2021
Video: Lär dig att begränsa dina procenttal till 100% !

Video: Lär dig att begränsa dina procenttal till 100% !

Låt oss säga som exempel; Du har sålt biljetter till din sommarteater och enligt rådande pandemi-restriktioner bara får ta in 50 besökare. Du har av misstag sålt 70 st biljetter. Du måste rapportera din kapacitet för kvällen i % och väljer därför att begränsa till 100% för att inte stöta på patrull.

Använd MIN-funktionen för att visa antingen det aktuella procenttalet eller ett annat givet procenttal, till exempel 100. Prova också MAX-funktionen på samma sätt för en lägre gräns. (Den heter även MIN på norsk ??)