Vi söker fler testpersoner till Power Query Bas

Vi söker fler testpersoner till Power Query Bas

Power Query Bas är uppdaterad – se en exempellektion

Ni har väl inte missat att vår kurs Power Query Bas har genomgått en uppdatering? Nya lektioner, nya underlag och nya quiz – allt är nytt! Därför söker vi nu testpersoner som kan ge oss viktig feedback på det nya innehållet.

I kursen lär ni er bl a ett exempel på hur man kan använda M-språket i Power Query. Vill du ställa upp som testperson? Skriv [Testperson Power Query] i ämnesraden och skicka ett mejl till [email protected] och invänta ytterligare information.

Hoppas höra från er!


Power Query kan innehålla terminologi som är obekant eller förvirrande. Den här ordlistan är därför ett bra komplement till vår kurs Power Query Bas som nyligen har genomgått en omfattande uppdatering som vi nu söker testpersoner till. 

Ordlistan

A

Aggregera – att aggregera data är att sammanställa och sammanfatta data.

Ansluta – gör man när man upprättar en anslutning till en datakälla i syfte att importera data.

C

Cell – ett enskilt värde som är i skärningspunkten mellan en rad och en kolumn i en tabell.

D

Datakälla – en datakälla är den plats där datamaterialet kommer ifrån. Detta kan vara en tabell, Excel-fil, databas, en bild osv.

Datatyp – datatyper i Power Query används för att klassificera värden för att få en mer strukturerad datauppsättning.

Datavyn eller aktuell vy – här ser man sina frågor, samt hur de olika frågestegen påverkar dem.

E

Expandera (kolumn) – expandera en kolumn för en associerad tabell för att visa relaterade data. Man kan extrahera alla kolumnvärden eller de kolumnvärden man önskar i den relaterade tabellen.

F

Filtrera eller filter – filtrera en tabell för att endast se relevant data genom att utesluta rader eller kolumner baserat på storlek, värde eller villkor.

Formel – när man i Power Query pratar om formler, pratar man om de M-formler man själv kan skriva eller manipulera.

Formelfältet – med Power Query kan man använda formelfältet för att skriva och ändra frågeformler.

Fråga fråga och tabell används ibland synonymt i Power Query och i kursen. Ska man vara noga, så är en tabell är en uppsättning rader som innehåller data som kan uppdateras och resultaten är permanenta. En fråga är något tillfälligt resultat eller en underuppsättning av data som bara finns i minnet och kasseras efter att man har använt resultaten. Ordet fråga kommer från ordet databasfråga.

Frågeinställningar eller använda steg – här hamnar de steg man utför i Power Query. Dessa steg kan i många fall redigeras genom att man trycker på kugghjulsikonen. Stegen kan också arrangeras om för att ett visst steg ska hamna före ett eller flera andra.

K

Kolumn – en lista med datavärden av en viss typ, vertikalt justerade i en tabell. Tabellkolumner har ett unikt kolumnnamn och (förhoppningsvis) en specifik datatyp.

Kombinera  – kombinera data från flera datakällor med två metoder: Slå ihop frågor och Lägg till frågor.

L

Lägg till frågor – sammanfoga två (eller flera) tabellfrågor horisontellt, antingen som en befintlig eller som en ny fråga.

Läs in – gör man efter att man är nöjd med sina omvandlingar och transformationer. Det går att läsa in data på flera olika sätt.

M

Menyfliksområdet – är där man hittar alla kommandon fördelade över olika flikar, t ex Transformera och Lägg till kolumn.

N

Navigatören – kan man bläddra i och få en förhandsvisning av de tabeller eller strukturerade data som datakällan innehåller. Navigatören dyker upp i samband med att man ansluter till en datakälla.

R

Rader – är intilliggande värden som är horisontellt sorterade från vänster till höger. Varje enskild cell i rad tillhör en kolumn med vissa egenskaper.

Rubrikrad/kolumnrubriker – en tabellrad som innehåller kolumnnamn eller identifierare för alla kolumner i tabellen.

S

Slå ihop frågor – att slå ihop två frågor (tabeller) vertikalt, resulterar i en ny eller befintlig fråga som innehåller alla rader från den första frågan och en extra kolumn med matchande rader från den andra frågan. En sammanslagning baseras på en matchande kolumn som används som identifierare.

Snabbmenyer – i Power Query finns olika snabbmenyer. T ex kan man högerklicka på en kolumn för att utföra transformationer eller byta datatyp. Likaså kan man högerklicka i frågefönstret för att skapa en ny fråga, osv.

Sortera – i Power Query går det att sortera värden från äldst, minst etc. Det går att sortera flera kolumner.

Steg – de handlingar som utförs i Power Query sparas som använda steg. Detta kan vara omdöpta kolumner eller borttagna rader.

Sökruta – sökrutan kan användas för att söka efter värden i en kolumn.

T

Tabell – en tabell är en uppsättning rader som innehåller data som kan uppdateras och resultaten är permanenta.

Transformeradatatransformation är processen att konvertera, rensa och strukturera data till ett användbart format.

U

Uppdatera alla och uppdatera förhandsgranskning – med uppdatera alla uppdateras inlästa frågor. Med uppdatera förhandsgranskning uppdateras datakällan man är ansluten till i Power Query-redigeraren.


Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att kommentera.

Fler blogginlägg

Tired of Googling?
Get the best Excel tips every week. Subscribe to our newsletter.

Om skribenten

Som produktutvecklare jobbar Niklas med att skapa och förvalta kurser på Learnesys plattform. Han har studerat statistik och har en bakgrund inom programmering och datavisualisering. Förutom goda kunskaper i Excel, har han ett brinnande intresse för dataanalys, och besitter goda kunskaper inom ämnet och verktyg för området.