augusti 31, 2021
Se video: Sekvens och Filter

Se video: Sekvens och Filter

Låt säga att du har en deadline som snabbt närmar sig och du behöver dela upp arbetet till dina medarbetare, men vill också att arbetet görs hyffsat i tidsordning.

Du vill dela upp arbetet på detta sätt:

…och så vidare tills alla arbetsuppgifter är tilldelade en medarbetare.

Du kan filtrera var n:te rad till ett nytt cellområde för var medarbetare med hjälp av funktionen REST, samt dynamiska matrisfunktionera SEKVENS och FIILTER!