🆕 Prova vår nya kursplanerare – en kalenderfunktion som planerar ditt dagliga lärande 📅 För mer info →

FAR Learnesy i långsiktigt samarbete med FAR

FAR erbjuder ca 15 av Learnesys onlinekurser till sina kunder genom SSO

FAR erbjuder ca 15 av Learnesys onlinekurser till sina kunder genom SSO

FAR är en branschorganisation för redovisning, revision och rådgivning och ett utav Sveriges största utbildningsföretag. Viktigaste arbetsverktyget för deras kundgrupp är datorn, och många av momenten innebär att de behöver hantera data, listor, tabeller och strukturera information. För att underlätta för deras kunder såg de behovet för Excelutbildningar varpå FAR och Learnesy inledde ett samarbete. Idag erbjuder FAR ca 15 av Learnesys onlinekurser till sina kunder genom en SSO-koppling. Det innebär mindre administrativt arbete för båda parter. Sedan starten har FAR kunnat utbilda över 1000 kunder i Excel med hjälp av Learnesys Excelkurser.