Dela ditt kursdiplom på LinkedIn under april månad och var med i utlottningen av fantastiska priser 🌞 Läs mer 👈

Effektiv datavisualisering med tydliga och läsbara linjediagram

Effektiv datavisualisering med tydliga och läsbara linjediagram

Ett linjediagram kan snabbt bli stökigt, speciellt om man använder flera serier. Man kan lösa det genom tillvägagångssättet i den här föregående artikeln, men ibland är det bra att kunna visa samtliga serier samtidigt för att enkelt kunna jämföra dem. I den här artikeln ska vi kringgå problemet med stökiga linjediagram genom att visa var serie för sig i samma diagram utan överlappning. 


Datastruktur

<<Datamaterialet>> som används visar koldioxidutsläpp för 6 länder/områden mellan åren 2016-2020. Nyckeln till att skapa detta diagram är datastrukturen som man kan se nedan. Här är det viktigt att varje land har sin egen rad, samt att finns tomma rader mellan länderna (se rad 8 och 15).

excel-linjediagram1
Bild 1: visar vilken struktur datamaterialet bör ha innan man sätter igång. Notera att denna tabellstruktur innehåller tomma rader och tomma celler.

Det är också viktigt att sista raden i tabellen ser ut som nedan. Detta för att lättare kunna skala x-axeln.

excel-linjediagram-2
Bild 2: visar den extra rad som lagts in för att lättare kunna skala x-axeln.

Infoga linjediagrammet

Vad man först bör göra är att markera cellintervallet för tabellkolumnerna År och Mn ton CO2 utan tabellrubrikerna och den sista raden inkluderad.

Nästa steg är att infoga ett linjediagram. Man ser redan nu alla 6 serier som miniatyrer i diagrammet. Det som återstår är formatering.

excel-linjediagram-3
Bild 3: i diagrammet kan man redan se de sex olika serierna.

Lägg till axeletikettområde

För att lägga till axeletikettområde högerklickar man på diagrammet och väljer ‘Markera data’. Välj här ‘Redigera’ på höger sida i dialogboxen och välj cellintervallet för Land och År, rubriker exkluderade.

excel-linjediagram-4
Bild 4: dialogrutan för ‘Markera data’.

Nästa steg är att redigera serien. Välj nu istället ‘Redigera’ på vänster sida. Som serienamn, välj cell C1 innehållande tabellrubriken Mn ton CO2. Som serievärden, välj intervallet C2:C44 med den tomma raden längst ned inkluderad.

excel-linjediagram-5
Bild 5: här är den tomma raden (serien) inkluderad.

För att ta bort serien, återvänd till ‘Markera data’ och avmarkera etiketten (tom) i listan för axeletiketter. Varför inkludera den från första början? Detta är ett knep för att skala x-axeln snyggt, helt enkelt. Utan att göra såhär hade det sista skalstrecket i x-axeln gått förlorad.

Resultat

Vad som återstår nu är fortsatt formatering.

  • Axelrubrik för y-axeln
  • En tydlig diagramrubrik
  • Ta bort “-17” t.o.m “-19” i dataunderlaget
  • Fixa talformatet i y-axeln för att få tusentalsavgränsare

Klart! Fördelen med detta är att samtliga serier är plottade mot samma y-axel – samtidigt som de har sin egen x-axel – varför det är lätt att jämföra serierna mot varandra. Istället för en massa serier som överlappar varandra, kan man isolera varje serie på det här sättet och således slippa ett svårläst linjediagram. Det färdiga resultatet kan skådas nedan.

excel-linjediagram-6
Bild 6: det färdiga resultatet.

 


Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att kommentera.

Fler blogginlägg

Trött på att Googla?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för de bästa Exceltipsen!

Om skribenten

Som produktutvecklare jobbar Niklas med att skapa och förvalta kurser på Learnesys plattform. Han har studerat statistik och har en bakgrund inom programmering och datavisualisering. Förutom goda kunskaper i Excel, har han ett brinnande intresse för dataanalys, och besitter goda kunskaper inom ämnet och verktyg för området.