Linjära och logaritmiska skalor i diagram

Linjära och logaritmiska skalor i diagram

Diagram i Excel ritas per automatik på en linjär skala. En linjär skala är helt enkel en skala, där alla intervaller är lika stora. Det finns dock flera fall då linjära skalor inte är att föredra när vi visualiserar data. Nedan har vi ett exempel i form av ett punktdiagram, som visar bruttoinkomst och ålder för 100 personer.
Även om man kan anta att inkomst växer med åldern blir det svårt att se från diagrammet, eftersom det finns personer med mycket högre inkomster jämfört med majoriteten. Då varje intervall på y-axeln är lika stor, kommer lägre inkomster att komprimeras i diagrammet efter nya intervaller som läggs till för att nå högre inkomster.

Problemet vi upplever här kan lösas med hjälp av en logaritmisk skala. Till skillnad från linjära skalor, definieras en logaritmisk skala som: föregående intervallvärde multiplicerat med ett basvärde. 

Grundtanken är alltså att vi komprimerar höga värden, för att hålla hög ”resolution” bland lägre värden.

>>> För att ändra en axel till logaritmisk i Excel, högerklicka på axeln och välj ”Formatera axel”. Klicka sedan ”logaritmisk” och skriv in basvärdet.

Vi ser nu att höga inkomster har komprimerats i diagrammet, och bland lägre inkomster ser vi en relativt tydlig trend som tyder på att inkomst ökar i takt med åldern.

Det finns inte en tydlig regel när vi bör använda oss av en logaritmisk skala, men vanligtvis används de för två skäl. Det första skälet är när stora värden förvränger grafen för data, och den andra är att visa multiplikativa faktorer eller procentuella förändringar. Logaritmiska skalor är mycket vanliga inom så gott som alla branscher och vetenskapsområden.

Fler blogginlägg

Trött på att Googla?
Få de bästa Excel-tipsen varje vecka. Gör som 30 000 andra och prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Om skribenten