Vil du få gratis tilgang til vårt Excel-funksjonskurs?

Fyll inn din e-postadresse og telefon, så gir vi deg 7 dagers gratis tilgang til vårt kurs Excelfunksjoner Fordypning.

Del

I denne leksjonen vil vi gå gjennom funksjonen Variabel Degressiv avskrivning, som er skrevet “VERDI AVS”.
Det som skiller Variabel Degressiv Avskrivning fra dobbel, er at variabel skifter til den lineære avskrivningen mot slutten av perioden, for å sikre at restverdien nås.

Vi skriver likhetstegn, VERDI AVS, markerer kostnaden, restverdien, og levetiden, og gjør dem alle absolutte referanser.
Så må vi angi start, – og sluttperiode.
Vi ønsker at hvert nummer skal gjennomgå sin egen periode, så vi ønsker å starte på slutten av forrige periode og slutte i inneværende periode.
Så vi markerer perioden til høyre, og minus en som startperiode, og markerer perioden igjen som sluttperiode.
Hvis vi vil, kan vi også spesifisere hva vi vil ha som vår faktor, og om vi vil at Lineæravskrivnings-metoden skal overta, men vi vil ignorere dette foreløpig.

Vi kopierer nedover, og ser at de siste to verdiene er like.
Da har altså den lineære avskrivningen tatt over, og det ser ut som restverdien nås.
Vi setter inn et diagram, for å se hvordan linjen krummer.
I denne leksjonen har vi sett på den siste avskrivningsfunksjonen i Excel, som bruker metoden variabel degressiv avskrivning.