VENSTRE, HØYRE, DELTEKST

Se flere Excel-funksjoner
Del

Det er tre ulike måter å trekke ut visse tegn fra en celle som inneholder tekst.

VENTRE-funksjonen trekker fra venstre side, HØYRE-funksjonen fra høyre, og DELTEKST-funksjonen trekker ut en del hvor som helst i teksten.

Vi skriver likhetstegn, VENSTRE, markerer cellen, og skriver inn antall tegn vi ønsker å trekke ut fra tekstens venstre side.

Hvis vi skriver fire, returneres de fire første tegn.

På samme måte fungerer HØYRE-funksjonen.
Så om vi erstatter venstre med høyre, så returneres teksten fire siste tegn.

DELTEKST-funksjonen trenger tre argument.
Vi skriver likhetstegn, DELTEKST, markerer cellen, og skriver inn fra hvor vi vil begynne å trekke tegn.
Skriver vi inn en sekser, så begynner funksjonen å trekke ut tegn fra posisjon seks.

Så skriver vi hvor mange tegn, i starten ved posisjon seks, som vi ønsker å trekke ut.
Vi skriver inn en treer, og får frem tre tegn fra midten av teksten.

I denne leksjonen har vi gått gjennom funksjonene VENSTRE, HØYRE, og DELTEKST.