Want to get free access to our Excel functions course?

Fill in your e-mail address and telephone and we will give you 7 days free access to our course Excelfunksjoner Fordypning.

Del

I denne leksjonen ser vi på funksjonene SØK og FINN, som finner plasseringen av en tekstlinje i en annen tekstrekke.
De er like, men har en stor forskjell.

Begge funksjonene har to argumenter, og et frivillig: teksten vi leter etter, hvor vi vil søke, og hvis vi vil, hvor i teksten vi begynner å lete.

Vi skriver likhetstegn, FINN, teksten vi leter etter i anførselstegn, og cellen hvor vi vil søke.
FINN-funksjonen er følsom for store og små bokstaver, så vi får en feilmelding om vi forsøker å finne en stor E.
Vi endrer til en liten e, og ser at den første lille bokstaven e, finnes i posisjon to.

Vi kan bruke det tredje argumentet for å begynne å lete etter posisjon åtte, noe som betyr at neste lille e, finnes ved posisjon 14.

SØK-funksjonen lar oss bruke såkalte jokertegn.
Eksempelvis kan vi bruke en stjerne for å søke etter teksten ESY, og SKA med et hvilket som helst antall tegn mellom.

Hvis vi nå endrer teksten slik at funksjonen fortsatt er gjeldende så endres ikke sluttverdien.

Merk at SØK-funksjonen ikke er følsom for store og små bokstaver.