Vil du få gratis tilgang til vårt Excel-funksjonskurs?

Fyll inn din e-postadresse og telefon, så gir vi deg 7 dagers gratis tilgang til vårt kurs Excelfunksjoner Fordypning.

Del

Lånets sluttverdi er beløpet vi er skyldig, etter alle tilbakebetalingene er gjort.

Normalt sett vil vi ha en sluttverdi på null, ettersom vi ikke ønsker å ha mer gjeld når vi er ferdig med tilbakebetalingene.
Men funksjonen sluttverdi returnerer et låns sluttverdi om vi har de andre relevante verdiene.

Vi skriver likhetstegn, SLUTTVERDI, markerer renten, periodene, terminbeløpet, og nåverdien.

Vi får returnert en null, som betyr at dersom vi betaler det oppgitte beløpet, så vil gjelden være tilbakebetalt i sin helhet.
Imidlertid kan vi endre terminbeløpet til 600 kroner per måned, og vi vil se at vi fremdeles vil ha gjeld å tilbakebetale etter 15 år.

I denne leksjonen har vi gått gjennom SLUTTVERDI-funksjonen, som returnerer lånets sluttverdi.