Del

For å beregne siste dagen i en bestemt måned kan vi bruke MÅNEDSSLUTT-funksjonen.
Funksjonen har to argumenter: datoen hvor vi ønsker å finne siste dagen i måneden, og måneder fra datoen vi ønsker å bruke funksjonen.
For eksempel ønsker vi å finne den siste dagen i inneværende måned.
Vi skriver likhetstegn, MÅNEDSSLUTT, markerer dagens dato, og skriver inn en null.
Vi ser at siste dagen i Mai er den 31.

For å få frem siste dagen i neste måned kan vi enkelt erstatte nullen med et ettall, og vi vil se at Juni har 30.

Vi kan også fjerne måneder fra formelen. Vi erstatter ettallet med minus fire, og vi får frem den siste i januar.

Denne leksjonen har vist hvordan du kan få frem en måneds siste dag ved å bruke MÅNEDSSLUTT-funksjonen.