Vil du få gratis tilgang til vårt Excel-funksjonskurs?

Fyll inn din e-postadresse og telefon, så gir vi deg 7 dagers gratis tilgang til vårt kurs Excelfunksjoner Fordypning.

Del

Noen ganger vil vi vite hvor mye av en lånebetaling som faktisk betaler tilbake selve lånet, og hvor mye er renten.
For å finne renten for en betaling, bruker vi RAVDRAG-funksjonen.
Likt som for AMORT-funksjonen, så skriver vi likhetstegn, RAVDRAG, markerer renten, og gjør den absolutt, ettersom vi ønsker å ha den uendret.
Så markerer vi betalingsnummeret til venstre, antall betalinger, gjør det absolutt, markerer nåverdien, og gjør dette også absolutt.
Vi ignorerer sluttverdien og type i denne leksjonen.
Vi får da rentens verdi for denne betalingen.
Merk at de to verdiene til sammen er lik terminbeløpet for hver periode.
Kopierer vi nedover ser vi hvor mye av de tolv betalingene som er amortisering, og hvor mye som er rente, så vel som hvor mye rente vi betaler totalt.
I denne leksjonen har vi sett på RAVDRAG-funksjonen, som returnerer rentedelen av et terminbeløp.