Vil du få gratis tilgang til vårt Excel-funksjonskurs?

Fyll inn din e-postadresse og telefon, så gir vi deg 7 dagers gratis tilgang til vårt kurs Excelfunksjoner Fordypning.

Del

PERIODER-funksjonen returnerer antall betalinger på et gitt beløp som må gjøres, for å kunne tilbakebetale et lån.
Hvis vi multipliserer de 15 årene vi må tilbakebetale lånet, med 12, får vi 180 månedlige betalinger.

Dersom vi ikke har mulighet til å gjøre det, kan vi bruke funksjonen PERIODER.
Vi skriver likhetstegn, PERIODER, og markerer renten; betalingsbeløpet; nåverdi; og sluttverdi.

Vi får da samme verdi som før, men vi har nå muligheten til å endre beløpet vi ønsker å betale per periode, og få antall perioder som kreves for å betale tilbake lånet.

For eksempel, hvis vi i stedet ønsker å betale 2500 kroner i måneden, vil vi ha tilbakebetalt lånet innen 25 måneder, som er under tre år.

I denne leksjonen har vi vist hvordan vi kan hente antall perioder som trengs for å tilbakebetale et lån, ved å bruke PERIODER-funksjonen.