Vil du få gratis tilgang til vårt Excel-funksjonskurs?

Fyll inn din e-postadresse og telefon, så gir vi deg 7 dagers gratis tilgang til vårt kurs Excelfunksjoner Fordypning.

Del

Et låns nåverdi, er det opprinnelige lånebeløpet.
Hvis vi vet terminbeløpet, renten, og antall perioder, så kan vi bruke NÅVERDI-funksjonen.

Vi skriver likhetstegn, NÅVERDI, markerer renten, periodene, og terminbeløpet.
Resultatet er det opprinnelige lånebeløpet.

Vi kan endre terminbeløpet for å se lånebeløpet, dersom vi betaler et annet terminbeløp.
I denne leksjonen har vi kjapt sett hvordan man kan bruke NÅVERDI-funksjonen for å få frem et låns nåverdi.