Vil du bli bedre på Excel-funksjoner?

Fyll inn din e-postadresse og vi gir deg 7 dager gratis tilgang til kurset Excelfunksjoner Fordypning.

I denne leksjonen gjennomgår vi hvordan vi beregner nåverdien av fremtidige kontantstrømmer fra en investering, ved å bruke funksjonen NNV.

Vi trenger firmaets kapitalkostnad, som er 6%, samt forventet fortjeneste i en viss periode.

Vi skriver likhetstegn, NNV, markerer renten, og deretter forventet fortjeneste.

Dette returnerer nåverdien av disse verdiene, for denne investeringen.
Vi kan nå sammenligne denne verdien, med investeringsbeløpet, og dra en slutning hvorvidt det er ønskelig med en investering i dette prosjektet.

I denne leksjonen har vi sett hvordan vi bruker NNV-funksjonen.