Møt 2024 med ny kunnskap – dra nytte av Learnesys høstkampanje på kurspakken Alle kurs. Les mer her.

I denne leksjonen gjennomgår vi hvordan vi beregner nåverdien av fremtidige kontantstrømmer fra en investering, ved å bruke funksjonen NNV.

Vi trenger firmaets kapitalkostnad, som er 6%, samt forventet fortjeneste i en viss periode.

Vi skriver likhetstegn, NNV, markerer renten, og deretter forventet fortjeneste.

Dette returnerer nåverdien av disse verdiene, for denne investeringen.
Vi kan nå sammenligne denne verdien, med investeringsbeløpet, og dra en slutning hvorvidt det er ønskelig med en investering i dette prosjektet.

I denne leksjonen har vi sett hvordan vi bruker NNV-funksjonen.