Vil du få gratis tilgang til vårt Excel-funksjonskurs?

Fyll inn din e-postadresse og telefon, så gir vi deg 7 dagers gratis tilgang til vårt kurs Excelfunksjoner Fordypning.

Del

I denne leksjonen gjennomgår vi hvordan vi får medianverdien, og modusverdien, fra en cellegruppe.

Funksjonen MEDIAN henter det midterste nummeret fra celleområdet, som om verdiene var sortert fra minst til størst.
Den har et argument: celleområdet.

Vi skriver likhetstegn, MEDIAN, og markerer celleområdet.
Det returnerer nummeret fire, som vi kan se er det midterste nummeret dersom vi sorterer verdiene fra minst til størst.

Hvis vi ønsker å vite hvilken verdi som forekommer oftest, altså det vanligste, bruker vi funksjonen MODUS.
Den har samme argument som MEDIAN-funksjonen.

Vi skriver likhetstegn, MODUS, og markerer verdiene.
Dette returnerer at 6 er den vanligste verdien i celleområdet.

I denne leksjonen har vi gjennomgått funksjonene MEDIAN og MODUS.