Vil du bli bedre på Excel-funksjoner?

Fyll inn din e-postadresse og vi gir deg 7 dager gratis tilgang til kurset Excelfunksjoner Fordypning.

Del

Lineær avskrivning er den enkleste avskrivningsfunksjonen som Excel har å tilby, og skrives “L I N, A V S”.
Siden avskrivningene er lineære, betyr det at alle avskrivningsverdier vil være de samme.
Vi skriver likhetstegn, LINAVS, markerer kostnadene, restverdien og levetiden, og gjør dem alle absolutte referanser.

Det returnerer en verdi på tretten tusen, fem hundre, og er det samme for samtlige perioder om vi kopierer nedover.
Ser vi på nettoverdien, kan vi se at verdien synker jevnt frem til den når restverdien.
Vi kan sette inn et diagram for nettoverdiene, for å se at linjen er helt rett.
I denne leksjonen har vi gått gjennom Lineær avskrivning, den første av fem avskrivningsfunksjoner i Excel.