Møt 2024 med ny kunnskap – dra nytte av Learnesys høstkampanje på kurspakken Alle kurs. Les mer her.

For å finne internrenten for en investering i Excel, bruker vi IR-funksjonen.

Vi kan bare bruke IR-funksjonen hvis vi kjenner til en investeringskostnad, samt en forventet kontantstrøm i en viss periode.
Vi har en investering på 50000 kroner, og et overskudd på 25000 kroner etter år ett, 20000 etter år to og 15000 etter år tre.

Vi skriver likhetstegn, IR og markerer de nevnte verdiene, inkludert investeringskostnaden.

Resultatet viser at vi har en internrente på 11%.
Vi kan endre verdiene i planen for å se hvordan internrenten endres.

Merk at investeringskostnaden må være den første verdien i planen for at funksjonen skal fungere.

I denne leksjonen har vi gjennomgått hvordan vi bruker IR-funksjonen, som gir oss internrenten for en investering.