Vil du få gratis tilgang til vårt Excel-funksjonskurs?

Fyll inn din e-postadresse og telefon, så gir vi deg 7 dagers gratis tilgang til vårt kurs Excelfunksjoner Fordypning.

STORE, SMÅ, og STOR.FORBOKSTAV

Se flere Excel-funksjoner
Del

I denne leksjonen lærer vi tre funksjoner som endrer skiftemodus for en tekstlinje: STORE, SMÅ, og STOR.FORBOKSTAV.
Hver funksjon har et argument: Cellen som inneholder teksten vi ønsker å endre.
Om vi ønsker at teksten skal erstattes av store bokstaver, skriver vi likhetstegn, STORE, og markerer cellen.
Det samme fungerer med funksjonen SMÅ, og vi ønsker at alle bokstavene skal være små.
Hvis vi erstatter STORE med STOR.FORBOKSTAV så endres den første bokstaven i hvert ord til stor bokstav, mens resten forblir små.
Dette kan også gjøres med å gå inn i selve funksjonen og skrive inn teksten i anførselstegn.
I denne leksjonen har vi gjennomgått hvordan man kan bruke funksjonene STORE, SMÅ, og STOR.FORBOKSTAV for å forandre en teksts skiftemodus.