Del

I denne leksjonen ser vi på funksjonen FORSKYVNING, som returnerer et bestemt celleområde.
Funksjonen har fem argumenter: en original celle, som er C7.
Hvor mange rader ned… og kolonner til høyre for denne cellen vi vil referere til.
Vi angir høyden og bredden på det refererte celleområdet.
Så refererer vi til en enkeltcelle som er fire raden ned, og en kolonne til høyre for celle C7.

Merk at dersom man oppgir negative nummer som celleområdets posisjon, så resulterer det at du refererer til venstre eller oppover i stedet.

Å ha en verdi større enn en som høyde eller bredde fungerer bare hvis vi bruker funksjonen på noen måte.

Eksempelvis kan vi legge inn FORSKYVNING-funksjonen i en GJENNOMSNITT-funksjon … og angi celleområdets høyde og bredde som to for å hente gjennomsnittet av disse fire cellene.
I denne leksjonen har vi vist hvordan man bruker funksjonen FORSKYVNING.