Vil du få gratis tilgang til vårt Excel-funksjonskurs?

Fyll inn din e-postadresse og telefon, så gir vi deg 7 dagers gratis tilgang til vårt kurs Excelfunksjoner Fordypning.

Del

Det er to ulike måter å sammenligne tekst i Excel.
Funksjonen EKSAKT finner forskjell mellom store og små bokstaver, mens en formel med likhetstegn ikke gjør det.

Begge metodene returnerer enten verdien SANN, eller USANN, avhengig av likheten mellom de to tekstene.

Vi skriver likhetstegn, EKSAKT, og markeder de to tekstene vi ønsker å sammenligne, B8, og C8.
Vi kopierer ned.
Bare de tekstene som er nøyaktig like i skiftmodus anses å være sanne i henhold til EKSAKT-funksjonen.

Dersom vi ikke ønsker at sammenligningen skal drives av skiftmodus kan vi helt enkelt skrive likhetstegn, B8, likhetstegn, C8, og kopiere ned.

Vi ser da at bare tekstens stavelse har en betydning hvis funksjonen returnerer SANN eller USANN.

I denne leksjonen har vi tatt en titt på to måter å sammenligne tekst i Excel.