Vil du bli bedre på Excel-funksjoner?

Fyll inn din e-postadresse og vi gir deg 7 dager gratis tilgang til kurset Excelfunksjoner Fordypning.

Del

Denne leksjonen går gjennom avskrivningsfunksjonen for dobbel degressiv avskrivning, som skrives «D E G R A V S»
Funksjonen lar oss endre avskrivningens hastighet, noe som ikke anbefales, ettersom restverdien ikke nødvendigvis nås mot slutten av levetiden.

Vi skriver likhetstegn, DEGRAVS, markerer kostnaden, restverdien, og levetiden, og gjør referansene absolutte.
Så markerer vi periodenummeret til venstre.
Funksjonen har også et frivillig femte argument, som tillater oss å endre hastigheten på avskrivningen.
Fordi dette er dobbel degressiv avskrivning, så er standardhastigheten to, men det kan endres til annet ønsket nummer.

Vi ignorerer det nå, og kopierer nedover.
Som vi ser, nås ikke restverdien etter 10 år, noe som kan være skadelig for virksomheten.
I stedet anbefales den allsidige funksjonen variabel degressiv avskrivning.

Vi setter også inn et diagram for å se krummingen.
I denne leksjonen har vi lært om Dobbel Degressiv avskrivning.