Vil du få gratis tilgang til vårt Excel-funksjonskurs?

Fyll inn din e-postadresse og telefon, så gir vi deg 7 dagers gratis tilgang til vårt kurs Excelfunksjoner Fordypning.

Del

I denne leksjonen skal vi gå gjennom hvordan DATODIFF-funksjonen brukes for å få frem antall år, måneder eller dager mellom to datoer.

Funksjonen har tre argumenter: De to cellene vi skal se på, og betegnelsen vi bruker.

Vi skriver inn likhetstegn, DATODIFF, og markerer de to cellene, med de to datoene vi ønsker å finne differansen mellom.
Først vil vi finne antall år mellom datoene, så vi skriver inn en «y» som i «years» i anførselstegn.

Bokstaven kan endres til «M» for måneder…. Eller «D» for dager.
Om vi ønsker å vite uker i stedet, kan vi sette formelen for dager i parentes, og dividere med syv.
Ved å skrive inn «YD» blir år ignorert, og det er kun dager som blir returnert.
Kan også gjøres om man vil ignorere år, og kun få frem måneder, ved bruk av «YM»
Og igjen, for å ignorere måneder for å få frem antall dager, brukes «MD»

DATODIFF-funksjonen er en skjult funksjon, som betyr at den er ikke tilgjengelig i hjelpeteksten …. Eller i «sett inn funksjon»-menyen.
I denne leksjonen har vi sett på den skjulte DATODIFF funksjonen.