Vil du få gratis tilgang til vårt Excel-funksjonskurs?

Fyll inn din e-postadresse og telefon, så gir vi deg 7 dagers gratis tilgang til vårt kurs Excelfunksjoner Fordypning.

BYTT.UT og ERSTATT

Se flere Excel-funksjoner
Del

Funksjonene BYTT.UT og ERSTATT endrer en tekstlinje til en annen.
Begge funksjonene har tre argumenter, pluss ett frivillig.

BYTT.UT-funksjonen trenger først tekstcellen som har teksten vi ønsker å erstatte, tekstdelen vi ønsker å erstatte, og hva vi vil erstatte den med.

Så vi skriver likhetstegn, BYTT.UT, markerer cellen, skriver inn «Excel» i anførselstegn, og bytter det ut mot «Word» i anførselstegn.
Hver gang funksjonen finner ordet Excel, erstattes det med Word.

Hvis vi vet posisjonen av teksten vi vil endre i hver celle, kan vi i stedet bruke ERSTATT funksjonen.
Funksjonen krever cellen hvor vi finner teksten, startposisjonen, hvor mange tegn etter dette som skal erstattes, og den nye teksten.

Vi skriver inn likhetstegn, ERSTATT, markerer cellen, 7 som startposisjon, 4 som antall tegn vi vil erstatte, og 2010 som den nye teksten.

I denne leksjonen har vi gått gjennom to ulike måter å bytte ut tekstlinjer i en celle gjennom funksjonene BYTT.UT og ERSTATT.