Vil du bli bedre på Excel-funksjoner?

Fyll inn din e-postadresse og vi gir deg 7 dager gratis tilgang til kurset Excelfunksjoner Fordypning.

Del

For å kunne avrunde et nummer i Excel, kan vi bruke AVRUND-funksjonen.
Funksjonen har to argumenter: Nummeret vi vil avrunde, og hvor mange desimaler vi vil ha i det nye sifferet.
Vi skriver likhetstegn, AVRUND, markerer nummeret vi vil avrunde, også skriver vi antall desimaler vi ønsker, som i dette tilfellet er to.
Merk at 1, 2, 3, og 4 rundes nedover, mens 5 til 9 rundes opp.
Vi kan endre på det andre argumentet til et hvilket som helst nummer, inkludert null, for å få det nærmeste heltallet… Eller, for eksempel minus en, for å få nærmeste tier, eller -2 for nærmeste hundretall.

I denne leksjonen har vi sett på AVRUND-funksjonen, som avrunder tall i henhold til antall gitte desimaler.