Møt 2024 med ny kunnskap – dra nytte av Learnesys høstkampanje på kurspakken Alle kurs. Les mer her.

Del

I denne leksjonen går vi gjennom TELLBLANKE-funksjonen, som teller antall tomme celler i et celleområde.

TELLBLANKE-funksjonen har ett argument: celleområdet hvor vi ønsker å telle antall tomme celler.

Vi skriver inn likhetstegn, TELLBLANKE, og markerer celleområdet.

Resultatet viser at det er en tom celle.
I denne leksjonen har vi sett hvordan TELLBLANKE-funksjonen fungerer, som teller antall tomme celler i et celleområde.