Del

Noen ganger ønsker vi å vite hvor mye av en betaling som faktisk betaler tilbake på selve lånet, den såkalte amortiseringen, og hvor mye er renten.

For å finne avskrivningsdelen bruker vi funksjonen AMORT.

Vi skriver likhetstegn, AMORT, og markerer renten.
Vi ønsker at dette skal være uforandret, så vi gjør referansen absolutt.
Deretter markerer vi betalingsnummeret til venstre, antall betalinger, gjør dette absolutt, markerer nåverdien, og gjør dette også absolutt.

Vi ignorerer sluttverdien og type i denne leksjonen.

Vi får da frem beløpet vi betaler, minus renten.

Vi kan kopiere nedover …. Og se at totalsummen vi tilbakebetaler er lik den opprinnelige lånesaldoen.

I denne leksjonen har vi sett på AMORT-funksjonen, som returnerer amortiseringen av lånebetalingen.