Status
Ingen tillgång
Pris
2995SEK
Kom igång
Take This Course
eller

Om du arbetar med datahantering och analyser är programmen Power BI, Power Pivot, och Power Query till stor hjälp för dig. Med dessa program kan du hantera datakällor, visualisera stordata, enkelt och effektivt göra analyser samt få viktiga insikter.

I kursen Power BI kommer du att lära dig Power BI:s grundfunktioner samt hur tjänsten fungerar i sin helhet. Du lär dig bland annat att hämta, visualisera, transformera och dela data.

I kursen Power Pivot lär du dig grunderna i Power Pivot samt DAX-formler. DAX (Data Analysis Expressions) är en samling av formler som används bland annat i Power Pivot, Power BI och Azure Analysis Services.

Power Query ger oss tillgång till data från flera olika datakällor. I denna kurs går vi igenom Power Querys grundläggande funktioner, och hur vi kan tillämpa dem i olika situationer.

Powerpaketet ger dig 12 månaders tillgång till kurserna:

Power Query
Power Pivot & DAX
Power BI

Så snart du har lagt din order kommer vi inom några timmar se till att du har tillgång till kurserna och kan komma igång med din utbildning.

Kurserna innehåller sammanlagt 70 lektioner på ca. 2-3 minuter. Powerpaketet är perfekt för dig som vill lyfta dina Excelkunskaper till en ny nivå samt utnyttja dem i Power BI – verktyget. Allt du lär dig i kurserna Power Query och Power Pivot & DAX kan du även tillämpa i Power BI.

Vi rekommenderar att du går kurserna i ordningen:

  1. Power Query
  2. Power Pivot & DAX
  3. Power BI