FIFO-kalkulasjon i Excel

FIFO-kalkulasjon i Excel

FIFO-prinsippet er et viktig prinsipp innen logistikk, økonomi og regnskap. Forkortelsen FIFO står for “first in, first out”, noe som betyr at ressurser som er kjøpt først også skal selges først.

Hent grunnlag:FIFO_underlag

En FIFO-kalkulasjon er nødvendig for å kunne beregne kostnader og fortjeneste for ressurser som:

  1. Er anskaffet til forskjellige priser i flere omganger
  2. Er solgt til forskjellige priser i flere omganger
  3. Ikke kan identifiseres unikt

Innen logistikk blir FIFO-prinsippet brukt for å sikre at eldre varer brukes eller selges først, noe som reduserer risikoen for salg av varer som har passert sin utløpsdato eller er utdaterte.

I økonomiske sammenhenger blir prinsippet mest brukt på ressurser som aksjer, obligasjoner eller valuta. Ved salg av disse blir kapitalgevinsten eller -tapet ofte beregnet ved å trekke kostnadsbasis fra salgsprisen i henhold til FIFO-prinsippet.

For å lage en dynamisk FIFO-modell i Excel:

1. Opprett to tabeller som lagrer data om kjøpte og solgte ressurser. Beregn enhetsprisen eller totalprisen hvis noen av dem mangler.

2. Beregn deretter i en ny kolonne hvor mange av de kjøpte eiendelene som har blitt solgt. For det første kjøpet blir formelen som følger:

MIN ([antall kjøpt ved kjøp nr. 1] ; [totalt antall solgt])

MIN-funksjonen returnerer den laveste verdien av sine argument, og brukes her for å evaluere om alle de 100 enhetene kjøpt 01/03/2022 allerede er solgt.

3. For neste kjøp gjelder nesten samme formel, men nå må vi ta hensyn til de 100 enhetene vi allerede har blitt solgt. Vi bruker derfor en SUM-formel som summerer alle verdiene ovenfor og trekker dem fra det totale antallet solgte enheter.

Nå ser vi hvordan alle de 340 solgte enhetene har fått en egen kostnadsbase i tabellen for kjøpte eiendeler.

4. Nå kan du beregne kostnaden for solgte varer ved å multiplisere [Antall solgte] med [Pris per enhet].

5. Til slutt kan du beregne fortjeneste/tap ved å trekke fra kostnadene for solgte varer fra inntektene.

Kalkylen er nå ferdig og oppdateres automatisk når nye rader legges til i tabellene. Vær oppmerksom på at denne kalkylen fungerer bare for produkter av samme type. Hvis du har behov for flere, kan du enkelt opprette egne ark for hver produkt.

Tips: Du kan også videreutvikle denne modellen ved for eksempel å beregne lagerverdien for produkter som ennå ikke er solgt!


Legg igjen en kommentar

Du må være logg inn for å kommentere.

Flere blogginnlegg

Lei av å google?
Abboner på vårt nyhetsbrev og få de beste Excel-tipsene hver uke.

Om skribenten

Emil har jobbet på Learnesy som produktutvikler i flere år og står bak flere av Learnesys kurs. Han har en utdannelse innen datavitenskap med stor interesse for det analytiske og teoretiske. I tillegg til finsk og svensk snakker Emil også flytende Excel-funksjoner!