Excel: Lineære og logaritmiske skalaer i diagrammer

Excel: Lineære og logaritmiske skalaer i diagrammer

Diagrammer i Excel tegnes automatisk på en lineær skala. En lineær skala er ganske enkelt en skala der alle intervaller er like store. Det fins imidlertid flere tilfeller der lineære skalaer ikke er å foretrekke når vi visualiserer data. Vi skal nå se på to tilfeller der en logaritmisk skala viser seg å være nyttig. La oss starte med et eksempel der vi kartlegger alder mot bruttoinntekt for 100 personer (i form av et punktdiagram). Merk at bildene nedenfor er på svensk.

Selv om det kan antas at inntekten vokser med alderen, blir det vanskelig å se i diagrammet, siden det fins personer med flere inntekter i forhold til flertallet.

Siden hvert intervall på y-aksen er likt, komprimeres lavere inntekter i diagrammet etter hvert intervall som legges til for å kunne nå de høyeste verdiene i dataserien.

Problemet her kan løses ved hjelp av en logaritmisk skala. I motsetning til lineære skalaer er en logaritmisk skala definert som: forrige intervallverdi multiplisert med en basisverdi.

Den grunnleggende ideen er at vi komprimerer høye verdier for å holde høy “oppløsning” blant lavere verdier.

>>> For å endre en akse til logaritmisk i Excel, høyreklikk på aksen og velg “Formatere akse“. Klikk deretter på “Logaritmisk skala” og skriv inn basisverdien.

Vi ser nå at høye inntekter ligger i sitt eget intervall. Blant lavere inntekter ser vi en klar trend som tilsier at inntekt øker med alderen.

Det er ikke noen klar regel for når vi skal bruke en logaritmisk skala, men vanligvis brukes de av to grunner. Den første er når store verdier forvrenger grafen for data, og den andre er å vise multiplikative faktorer eller prosentvise endringer.

Vi ser på et annet eksempel med en prosentvis endring: Hvis vi endrer basisverdien fra 10 til 2, betyr det at hvert intervall er en økning på 100%. Dette er spesielt nyttig hvis det er den prosentvise forskjellen som er av interesse.

I økonomiske sammenhenger er det blant annet ikke uvanlig å vurdere for eksempel markedsindekser eller aksjekurser som prosentvise endringer:

Ved å sette inn en minimumsverdi i diagrammet kan vi også kontrollere hvilken grunnverdi den logaritmiske skalaen er basert på:

Bruk av logaritmisk skala i Excel-diagrammer kan være en nyttig teknikk for å forbedre visualiseringen av data. Mens lineære skalaer er standard i Excel, er det tilfeller der de kan forvrenge data og gjøre det vanskelig å identifisere mønstre eller trender. Ved å implementere logaritmisk skala kan man unngå denne forvrengningen og få en mer nøyaktig og informativ visualisering av dataene. Logaritmisk skala kan være spesielt nyttig når man har store verdier som kan komprimere mindre verdier i diagrammet. Det kan også brukes for å visualisere prosentvise endringer eller multiplikative faktorer. Ved å bruke trinnvise instruksjoner, som å høyreklikke på aksen og velge “Formatere akse” og deretter velge “Logaritmisk skala” og angi basisverdien, kan man enkelt implementere logaritmisk skala i Excel-diagrammer for å forbedre dataanalyse og visuell presentasjon av data.


Legg igjen en kommentar

Du må være logg inn for å kommentere.

Flere blogginnlegg

Lei av å google?
Abboner på vårt nyhetsbrev og få de beste Excel-tipsene hver uke.

Om skribenten

Emil har jobbet på Learnesy som produktutvikler i flere år og står bak flere av Learnesys kurs. Han har en utdannelse innen datavitenskap med stor interesse for det analytiske og teoretiske. I tillegg til finsk og svensk snakker Emil også flytende Excel-funksjoner!