Tilbake til alle kurs
Excelfunksjoner Fordypning
Nybegynner

Fordyp å utvikle dine kunnskaper i Excelfunksjoner

Lær hvordan du effektivt administrerer databaser, fjerner tekst i celler og henter verdier fra andre tabeller. Kurset går også gjennom hvordan du kombinerer funksjoner, noe som kreves for å kunne utføre mer avanserte trinn i Excel. Med denne kunnskapen vil du kunne forenkle tidkrevende deler av arbeidet ditt.

 • Ta kurset i ditt eget tempo
 • Praktiske øvelser og quiz
 • Personlig og digitalt kursbevis som kan deles
 • Lagre leksjoner som favoritter

For teams

 • Personlig Account manager
 • Personligt konto för alla användare
 • Välj de kurser som passar ert behov
 • Fleranvändarrabatter
 • Frivillig Kickoff vid uppstart
 • Statistik via Data Insight
 • Teknisk support
 • Unik inloggningsdomän

One course

2 495 SEK
 • Tillgång till allt material 24/7 i 12 månader
 • Genomför kursen när det passar dig
 • Repetera fritt under hela tillgången
 • Kurs som underhålls och uppdateras fortlöpande
 • Personligt och digitalt delningsbart diplom efter kurs

Course kit

3 995 SEK
 • Välj fritt bland de kurserna som passar just ditt behov
 • Kontakta oss för hjälp med val av kurser
 • Tillgång till allt material 24/7 i 12 månader
 • Personligt och digitalt delningsbart diplom efter kurs
 • Kurser som underhålls och uppdateras fortlöpande

All courses

5 995 SEK
 • 24/7 tillgång till hela Learnesys kursutbud i 12 månader
 • Gå hela kurser eller se bara de lektioner som du behöver
 • Spara dina favoritlektioner med favoritfunktionen
 • Ta del av fortlöpande uppdateringar i kurserna

Dette er hva du vil lære

Bibliotek med 100+ funksjoner

Når du har gått igjennom alle deler av kurset, er det lurt å bruke kurset som ett bibliotek. Lagre dine favorittfunksjoner, og gå enkelt tilbake til dem for repetisjon når det behøves.

De nyttigste funksjonene

Funksjoner som viser hvordan du summerer, regner ut antall, hvordan du jobber med absolutt og relative referanser (dollartegn), finansielle funksjoner, statestikkfunksjoner og mye mer.

Søk og referansefunksjoner

FINN.RAD er kanskje Excels mest kjente funksjon, og ikke alltid like enkel. Lær deg denne nyttige funksjonen sammen med 10 andre smarte funksjoner, når du skal søke etter og hente inn verdier.

Håndter dato og text

Noe som selv erfarne Excel-brukere vet er komplisert, er dato og tekster i tabeller eller databaser. Bruk funksjoner som UKEDAG, ARBEIDSDAGER, DELTEKST i tillegg til mange andre smarte tips og triks for å få orden på dataene dine og håndtere dem rett.

Se hele kursbeskrivelsen
 1. Kurs Content

  Expand All
  Chapter Content
  0% gjennomført 0/11 steg
  ANTALL – Tell antall celler som inneholder tall
  ANTALLA – Teller hvor mange celler i et område som ikke er tomme
  TELLBLANKE – Teller antall tomme celler i et område
  ANTALL.HVIS – Teller antall celler som oppfyller et gitt vilkår
  ANTALL.HVIS.SETT – Teller antall celler som oppfyller flere vilkår
  1.6 Tell antall celler som inneholder SANN eller USANN
  Tell antall ganger en bestemt tekst forekommer i et celleområde
  SUMMER – summerer alle verdiene i et celleområde
  SUMMERHVIS – summerer alle verdier som oppfyller et gitt vilkår
  SUMMER.HVIS.SETT – summerer verdier i celler som oppfyller flere vilkår
  SUMMERPRODUKT – summerer produktet av en matrise av celler
  Chapter Content
  0% gjennomført 0/3 steg
  HVIS – Returnerer en verdi basert på en gitt betingelse som er SANN/USANN
  Kombiner HVIS med OG/ELLER for flere betingelser
  Lag en funksjon med flere HVIS-funksjoner
  Chapter Content
  0% gjennomført 0/4 steg
  Lær å kopiere cellens eksakte cellehenvisninger
  Lær teknikken med absolutte og relative cellehenvisninger
  Summer verdier fra flere ark med 3D-referanser
  Lag lenker til websider eller Excel-celler i regnearket
  Chapter Content
  0% gjennomført 0/9 steg
  En gjennomgang av hvordan du jobber med dato- og tidsfunksjoner
  Finn ut antall dager, måneder eller år mellom to datoer
  Hvordan finne ut hvilket datonummer en dag har
  Telle antall dager til et jubileum
  MÅNEDSSLUTT – Finn hvilken dato som er den siste i en måned
  Finn ut hvilket kvartal en bestemt dato hører til
  UKEDAG – Finn ut hvilken ukedag en dato er
  NETTARBEIDSDAGER – Antall arbeidsdager mellom to datoer
  ARBEIDSDAG – Returnerer en dato etter et antall arbeidsdager
  Chapter Content
  0% gjennomført 0/11 steg
  Finn ut om teksten i to forskjellige celler er den samme
  Sammenslå tekst fra celler, og tell antall tegn (LENGDE)
  Store, eller små bokstaver med STORE, SMÅ, og STOR.FORBOKSTAV.
  TRIMME/RENSK – Fjerner uønskede tegn fra cellen
  Hente tegn fra celler med VENSTRE/HØYRE/DELTEKST
  SØK/FINN – Finn hvor i cellen en bokstav eller tekst er
  BYTT.UT/ERSTATT – Bytt ut, og erstatt tekst i celler
  Tell hvor mange ord som finnes i en celle
  Tell hvor mange ganger en tekst eller et nummer forekommer
  Skill tekst fra celler
  Slik bruker du tekst til kolonner
  Chapter Content
  0% gjennomført 0/9 steg
  Søk og hent verdier med FINN.RAD
  Søk og hent verdier med FINN.KOLONNE
  SAMMENLIGNE, INDEKS, VELG – brukes for å finne verdier i en liste
  Hent verdier med en INDIREKTE cellehenvisning
  Kombiner INDEKS / SAMMENLIGNE for å hente verdien til venstre for referansen
  Returnerer referansen på cellen med den høyeste verdien
  Legg inn koordinater og hent en celleverdi med FORSKYVNING
  Hent en verdi i et todimensjonalt område med INDEKS / SAMMENLIGNE
  Hvordan bruke FINN.RAD hvis du ikke har en nøyaktig referanse
  Chapter Content
  0% gjennomført 0/10 steg
  AVDRAG – Beløp per måned for å betale ned et lån
  RENTE – Beregn renten du har på lånet
  PERIODER – Hvor mange perioder som skal til for å betale ned lånet
  NÅVERDI – Beregn lånebeløp
  SLUTTVERDI – Beregner verdien på lånet etter avdragene
  AMORT – Beregner amortering-(tilbakebetalings-)delen av et lån
  RAVDRAG – Beregner rentedelen av terminbeløpet
  IR – Beregner internrenten for en investering
  NNV – Beregner om en investering er lønnsom
  Renters rente – hvordan lage en beregning
  Chapter Content
  0% gjennomført 0/11 steg
  Beregn gjennomsnittsverdien med GJENNOMSNITT/GJENNOMSNITTHVIS
  MEDIAN / MODUS – Beregn den midterste / hyppigste verdien
  N.STØRST/N.MINST – Finner den n-te største/minste verdien
  Beregn standardavviket for en gruppe celler med STDAV
  TILFELDIG – returnerer et tilfeldig tall mellom 0 og 1
  TILFELDIGMELLOM – Gir en tilfeldig verdi i et valgt intervall
  Ranger tall i et intervall med RANG/RANG.GJSN
  PERSENTIL – Returnerer verdien som tilsvarer det spesifiserte persentilet
  KVARTIL- Returnerer verdien som tilsvarer den spesifiserte kvartilen
  Hvordan gjøre negative tall om til null i en liste
  PROGNOSE – Prognoserer neste verdi basert på historikk
  Chapter Content
  0% gjennomført 0/4 steg
  AVRUND tall til heltall eller gitt desimal
  Bruk AVRUND.OPP / AVRUND.NED
  AVRUND med AVRUND.TIL.PARTALL eller AVRUND.TIL.ODDETALL
  Fjern desimaler med HELTALL / AVKORT
  Chapter Content
  0% gjennomført 0/6 steg
  Hvordan vi finner og korrigerer sirkelreferanser
  Hvordan vi håndterer #VERDI!, #NAVN? Og #####
  Slik håndterer vi #DIV/0!- og #REF! – feil
  HVISFEIL – Erstatt feilmeldinger med nye verdier
  Spor over – og underordnet nivå
  Feilsøking av formel eller funksjon
  Chapter Content
  0% gjennomført 0/6 steg
  En introduksjon til kapittelet om nedskrivning
  LINAVS – Beregn den lineære avskrivning
  ÅRSAVS – Beregn den årlige avskrivningen
  DAVSKR – Beregn fast degressiv avskrivning
  DEGRAVS – Beregn dobbelt degressiv avskrivning
  VERDIAVS – Beregn variabel degressiv avskrivning

Mer om kurset

• 94 leksjoner fordelt på 12 kapitler
• Total videotid: 1 time og 40 minutter
• Estimert tid til å gjennomføre kurset, inkludert quiz: 4 timer
• Gjennomsnittlig lengde per leksjon: 1 minutt
• Personlig kursbevis etter at du har fullført 100 prosent av kurset

Nettkurset Excelfunksjoner Fordypnig retter seg mot deg som ønsker å utvikle kunnskapene dine og lære mange flere funksjoner. Når du kan flere funksjoner, sparer du tid og arbeid, ettersom du enkelt kan erstatte flere moment med en eneste funksjon. For å dra nytte av kurset, må du ha grunnleggende kunnskaper i Excel og forståelse for hvordan Excelfunksjoner fungerer.

Nettkurset Excelfunksjoner Fordypning består av 94 leksjoner, fordelt på 12 kapitler. Leksjonene er korte, gjennomsnittlig lengde per leksjon er 1 minutt. Du får også gjøre mange øvelser, for å befeste de nye kunnskapene dine. Du tar kurset i ditt eget tempo, og selvfølgelig kan du velge hvilke leksjoner du vil ta. Med favorittfunksjonen kommer du raskt tilbake til de leksjoner du har mest bruk for!