Vil du få gratis tilgang til vårt Excel-funksjonskurs?

Fyll inn din e-postadresse og telefon, så gir vi deg 7 dagers gratis tilgang til vårt kurs Excelfunksjoner Fordypning.

Del

Denne leksjonen og mange andre finner du i Learnesys grunnkurs Excel Basis!

Sammendrag

FINN.RAD- funksjonen er en av Excels mest brukte søke- og referansefunksjoner. Funksjonen brukes til å søke og hente relaterte data – ofte mellom to tabeller – men kan også brukes i flere tilpassede sammenhenger.

FINN.RAD- funksjonen krever at det finnes unike ID-er som utgjør en relasjon mellom tabellene. Disse kan for eksempel være navn, numeriske koder eller andre unike enheter som tillater funksjonen å utføre et samsvar.

Hensikt

Finn en verdi i en tabell ved å matche den med verdiene i den første kolonnen

Argument

søkeverdi – Verdien som skal søkes etter i kolonnen lengst til venstre i en tabell.

matrise – Tabellen som verdien skal hentes fra.

kolonneindeks – Kolonnen i tabellen hvor verdien skal hentes fra.

søkeområdet– omtrentlig – [valgfritt] SANN = omtrentlig samsvar (standard). USANN = eksakt samsvar.

Returverdi

Den samsvarende verdien fra en tabell.

Syntaks

= FINN.RAD (søkeverdi;matrise;kolonneindeks;[søkeområde])

Hvordan bruker man funksjonen FINN.RAD i Excel?

Ekempel 1 – FINN.RAD i sin enkleste form

Nedenfor vises et eksempel på FINN.RAD-funksjonen i sin enkleste utførelse.

Funksjonen søker etter verdien “9.” i matrisen, og søker etter en match i den andre kolonnen, deretter returnerer funksjonen navnet Ellen Mattsson.

FINN.RAD EKSAKT

Denne leksjonen og mange andre finner du et av Learnesys fordypningskurs i Excel – Excelfunksjoner Fordypning!


Ekempel 2: Hvordan lager man en FINN.RAD-funksjon basert på to søkeverdier?

 • 1. Opprett en såkalt “hjelpekolonne” lengst til venstre som kombinerer “Sted” og “Lager”. Hjelpekolonnen vil dermed opprette unike enheter for hver rad, noe som er nødvendig for å kunne bruke FINN.RAD-funksjonen. 👇
Bildet viser hvordan man kan finne en rad i Excel ved hjelp av funksjonen FINN.RAD basert på to søkeverdier
 • 2. Kombiner søkeverdiene dine for å søke etter en match i hjelpekolonnen og returnere svaret fra “Lagersaldo”. 👇


Eksempel 3: FINN.RAD- og #MANGEL-feil

Når du bruker FINN.RAD, vil du uunngåelig støte på feilmeldingen #MANGEL.

Årsaken til #MANGEL kan være:

 • Oppslagsverdien finnes ikke i tabellen.
 • Oppslagsverdien er stavet feil eller inneholder ekstra mellomrom.
 • Matchemodusen er nøyaktig når den burde være omtrentlig.
 • Tabellområdet er ikke riktig angitt i funksjonen.
 • Du kopierer FINN.RAD-funksjonen nedover, og tabellreferansen er ikke absolutt.

Hvis du ønsker å “fange” #MANGEL-feilen og returnere en annen verdi, kan du bruke funksjonen HVISFEIL på følgende måte:

=HVISFEIL(FINN.RAD(søkeverdi;tabellmatrise;kolonne); “Ikke funnet”)

Den viste meldingen kan tilpasses. Hvis du vil ha en tom melding, angir du tomt anførselstegn (“”).

=HVISFEIL(FINN.RAD(søkeverdi;tabellmatrise;kolonne); “”)

Eksempel 4: Hvordan lage en FINN.RAD-funksjon med flere tabellmatriser?

Denne leksjonen og mange andre finner du i Learneasys gratiskurs Praktiske Exceltips!

Mer om funksjonen FINN.RAD

Funksjonen FINN.RAD brukes til å hente data fra en tabell som er organisert vertikalt. Slå-opp-verdiene må vises i den første kolonnen i matrisen eller tabellen som brukes i FINN.RAD. FINN.RAD støtter omtrentlig og nøyaktig match og jokertegn for delvise matcher.

FINN.RAD er kanskje den mest kjente funksjonen i Excel. FINN.RAD er enkel å bruke og veldig nyttig. I motsetning til SAMMENLIGNE, INDEKS, VELG eller XOPPSLAG, trenger FINN.RAD en komplett tabell med slå-opp-verdier i den første kolonnen. Dette kan gjøre det vanskelig å bruke FINN.RAD med flere kriterier.

Mer om argumentene for FINN.RAD

FINN.RAD tar fire argument: søkeverdi, matrise, kolonneindeks og [søkeområde].

 • søkeverdi – er verdien som skal søkes etter.
 • matrise – er området hvor “FINN.RAD”-funksjonen skal søke etter vertikale data. Den første kolonnen i tabellmatrisen må inneholde slå-opp-verdiene.
 • kolonneindeks – er kolonnenummeret for verdien som skal hentes, der den første kolonnen i tabellmatrisen er kolonne 1.
 • [søkeområde] – styrer matchingsatferden. Hvis [omtrentlig] er SANN, vil “FINN.RAD” utføre en omtrentlig matchning. Hvis [omtrentlig] er USANN, vil “FINN.RAD” utføre en nøyaktig matchning. [omtrentlig] er et valgfritt argument og har standardverdien SANN. Dermed vil “FINN.RAD” som standard utføre en omtrentlig matchning.

Mer lesing!

Du kan lære mer om FINN.RAD-funksjonen i våre kurs Excel Basis og Excelfunksjoner fordypning!

 • FINN.RAD, eller XOPPSLAG? Når bør man bruke hvilken funksjon? Les denne artikkel.
 • Vil du returnere flere verdier? Lær deg mer om FILTRER.
 • Vil du har flere Exceltips? På Learnesys blogg finner du massvis av tips! Eller, abonner på vårt nyhetsbrev.
 • Til våre kurssider→

I denne leksjonen går vi gjennom funksjonen FINN.RAD.
Funksjonen søker en gitt verdi i kolonnen lengst til venstre, og returnerer en verdi i en annen kolonne på samme rad.

Vi skriver likhetstegn, FINN.RAD. Funksjonen har fire argumenter: det vi søker i tabellen, som vi finner i celle C4; celleområdet; hvor mange kolonner fra venstre vi finner returverdien, som er den tredje; og SANN eller USANN avhengig av hvorvidt vi vil ha en eksakt eller omtrentlig match, så vi skriver USANN for eksakt.

Så gjør vi celleområdereferansen absolutt, da kan vi kopiere nedover og få frem resultatene for hvert kjøpsnummer.

I denne leksjonen har vi sett på FINN-RAD-funksjonen, som er nyttig når du søker bestemte verdier I en tabell.