FINN.RAD en av de mest brukte funksjonene i Excel

FINN.RAD en av de mest brukte funksjonene i Excel

Vi vil se på en av de mest brukte funksjonene i Excel, FINN.RAD, eller VLOOKUP som den kalles på engelsk. 

Vi vil nå se på en av de mest brukte funksjonene i Excel, FINN.RAD, eller VLOOKUP som den kalles på engelsk. 

Det er en funksjon som søker etter og henter data fra et annet celleområde.

Til venstre i eksempelet har vi en bilforretning som bare selger 6 bilmerker, slik vi ser i kolonne B. Den gjennomsnittlige prisen per bilmerke vi har i kolonne D.  

I kolonne E skal hente inn gjennomsnittspris per bilmerke for hele regionen, fra kolonne I. 

Merk at tabellen til høyre inneholder mange flere bilmerker, men med FINN RAD-funksjonen finner vi riktig bilmerke, selv om listen ville være flere tusen rader lang.

Vi starter med å skrive «= FINN PUNKTUM RAD», og vi ser da en forklaring av funksjonen. 

Som alltid fortsetter vi funksjonen med en venstre parentes og ser da hvilke argumenter som inngår i funksjonen. 

For veiledning når vi lager funksjoner, kan vi klikke på «Sett inn funksjon» -knappen til venstre om formellinjen. I dette eksemplet skal vi vise hvordan «sett inn funksjon» brukes.

I dialogboksen som kommer opp, betyr de 4 felten at funksjonen har 4 argumenter

«Søkeverdi» er referansen vi skal søke etter, og vi derfor markerer celle B5, Toyota. Noter at det heter «Søkeverdi» men det kan både vare en tall- eller tekst-referanse

Neste argument er «matrise». Vi skal her markere et området hvor vi i første kolonnen skal søke etter søkeverdien vi angav i første argumentet, og, returnere en verdi på samme rad. Vi markerer derfor området G5 til I29.

«Finn rad»-funksjonen vil alltid bruke den første kolonnen i matrisen til å finne verdien vi har satt som søkeverdi. Derfor må kolonnen med bilmerke vare lengst til venstre i det markerte området.

Ettersom vi skal kopiere denne formelen til celler nedover, og fordi vi for alle bilmerker skal søke i samme matrise, gjør vi referansen til absolutt ved å trykke på F4.

 

Det tredje argumentet, kolonneindeks, sier hvilken kolonne i matrisen regnet fra venstre, som verdien som skal returneres fra.

Den første kolonnen er alltid regnet som kolonne en.

Vi vil hente gjennomsnittsprisen. Det er den tredje kolonnen regnet fra bilmerke, og vi skriver derfor inn en trea. 

Det siste argumentet angir om vi skal ha en helt lik match til søkeverdi, eller om det rekker med at den er omtrent lik. 

Velg alltid helt lik, med mindre du vet at du vil ha omtrentlig. Som vi se hjelpeteksten i, skal vi skrive “usann” i feltet dersom vi skal ha en helt lik match, så vi gjør det.

Vi ser nå den ferdige funksjonen i cellen, og i dialogboksen under argumentene kan vi se svaret til funksjonen. Vi klikker ok.

Vi kopierer funksjonen nedover.

Vi dobbeltklikker på en celle for å se om det ser riktig ut.

Hvis vi ser på funksjonen, har vi signalisert at vi bør søke etter «volkswagen», vi søker i første kolonnen i matrisen, og på samme rad som vi fant «volkswagen» skal vi returnerer verdien i den tredje kolonnen. 

I dette eksempelet har vi vist hvordan vi henter en verdi i samme regneark, men FINN.RAD fungerer akkurat samme måte om vi henter data fra et annet regneark eller en annen arbeidsbok.

Excel
excel-funksjoner

Legg igjen en kommentar

Du må være logg inn for å kommentere.

Flere blogginnlegg

Lei av å google?
Abboner på vårt nyhetsbrev og få de beste Excel-tipsene hver uke.

Om skribenten