Vil du få gratis tilgang til vårt Excel-funksjonskurs?

Fyll inn din e-postadresse og telefon, så gir vi deg 7 dagers gratis tilgang til vårt kurs Excelfunksjoner Fordypning.

Del

Hvis vi ønsker å bestemme hvilke nummer vårt tilfeldige nummer skal være mellom, så bruker vi TILFELDIGMELLOM-funksjonen.

Funksjonen har to argumenter: det lavest mulige nummeret, og det høyeste.
Vi skriver likhetstegn, TILFELDIGMELLOM, skriver inn 25 for lavest nummer, og 60 som høyest nummer.
Vi får frem et tilfeldig nummer, uten desimaler, mellom 25 og 60.
Hvis vi ønsker samme resultat, men med desimaler, så bruker vi TILFELDIG-funksjonen.
Hvis vi bruker de samme verdiene, skriver vi likhetstegn, 25, pluss, 35, ganger, TILFELDIG.
Dette er en mindre intuitiv måte å få frem samme resultat, men med desimaler.
Denne leksjonen har gjennomgått funksjonen TILFELDIGMELLOM, i tillegg til en variasjon av TILFELDIG-funksjonen, som gir oss et tilfeldig nummer mellom to gitte tall.