Vil du bli bedre på Excel-funksjoner?

Fyll inn din e-postadresse og vi gir deg 7 dager gratis tilgang til kurset Excelfunksjoner Fordypning.

Del

Funksjonen PROGNOSE kan forutse fremtidig salg ved å sjekke foregående verdier.
Her har vi en periodeliste, og tilhørende salg for periodene.
For å kunne forutse fremtidige salgstall for perioden 13 til 16, skriver vi likhetstegn, PROGNOSE, markerer perioden hvis verdi vi ønsker å finne, markerer de foregående salgstall, gjør dem absolutte, også markerer perioden for disse salgene, og gjør dem absolutte.
Det returnerer det predikerte salgstallet for periode 13.
Hvis vi nå kopierer nedover, får vi salgstallene for resten av perioden.
Denne leksjonen har vist PROGNOSE-funksjonen, som forutsier fremtidige salgstall, basert på tidligere tall.