Vil du få gratis tilgang til vårt Excel-funksjonskurs?

Fyll inn din e-postadresse og telefon, så gir vi deg 7 dagers gratis tilgang til vårt kurs Excelfunksjoner Fordypning.

AVRUND.TIL.PARTALL, AVRUND.TIL.ODDETALL

Se flere Excel-funksjoner
Del

I denne leksjonen gjennomgår vi funksjonene AVRUND.TIL.PARTALL, og AVRUND.TIL.ODDETALL, som returnerer neste heltall som er partall eller oddetall.
Begge funksjonene har et argument: Nummeret vi vil forandre til neste tall.
For partall, skriver vi likhetstegn, AVRUND.TIL.PARTALL, og markerer vårt nummer.
Vi får tallet 98, det neste partallet etter 96.
Forandrer vi nummeret til negativt, ser vi at nummeret avrundes nedover i stedet, til minus 98.

For å få frem neste oddetall, skriver vi likhetstegn, AVRUND.TIL.ODDETALL, og markerer nummeret. Dette forandrer resultatet til 97.
Denne funksjonen reagerer identisk som foregående funksjon hvis vi endrer sifferet til et negativt tall.

I denne leksjonen har vi sett på funksjonene AVRUND.TIL.PARTALL og AVRUND.TIL ODDETALL, som avrunder til nærmeste par-, eller odde-, heltall.