Del

I denne leksjonen vil vi gå gjennom funksjonen RENTE, som finner renten per periode når vi tilbakebetaler et lån.
Dette er bare mulig hvis vi vet betalingsbeløpet per periode, antall perioder og det opprinnelige lånebeløpet.

Skriver likhetstegn, RENTE, markerer periodene; betalingsbeløpet; nåverdien, og sluttverdien.
Vi får returnert en rente på 0,5% per periode, som her er per måned.
Hvis vi vil vite årsrenten, kan vi enkelt multiplisere dette med 12.
Dette gir oss 6% rente, som stemmer overens med vårt opprinnelige nummer.

I denne leksjonen har vi sett på RENTE-funksjonen.