Vil du bli bedre på Excel-funksjoner?

Fyll inn din e-postadresse og vi gir deg 7 dager gratis tilgang til kurset Excelfunksjoner Fordypning.

Del

I denne leksjonen går vi gjennom funksjonene RANG og RANG.GJSN som rangerer verdiene i celleområdet.
Vi må velge cellen ved siden av den første cellen i listen, likhetstegn, RANG og velge den første cellen.
Vi markerer deretter hele listen… og gjør den absolutt.
Rangeringen vil gå fra størst til minst, men hvis vi legger til et ettall som funksjonens frivillige tredje argument, vil den gå fra minst til størst.
Vi vil imidlertid ignorere argumentet.
Hvis vi kopierer nedover, ser vi at hvert nummer har fått en rangering.
Noen av tallene har imidlertid fått samme rangering, og neste rangering er hoppet over.
I denne situasjonen kan vi i stedet bruke RANG.GJSN-funksjonen.
Den returnerer det samme som RANG-funksjonen, men etter funksjonsnavnet legger vi til et punkt, og skriver GJSN, som i gjennomsnitt.
Dette gir tallene en felles rangering, mellom den første rangeringen og den som hoppes over.

Vi sorterer listen for å tydeliggjøre resultatene.

I denne leksjonen har vi sjekket ut funksjonene RANG og RANG.GJSN.