Gode nyheter: i uke 8 lanserer vi vår nye kursvisning 🎉 For mer informasjon (på svensk), følg lenken

Del

I denne leksjonen ser vi på FINN.KOLONNE-funksjonen.
Funksjonen ser etter en bestemt verdi i den øverste raden i en tabell, og returnerer en verdi på en annen rad i same kolonne.

Vi skriver likhetstegn, FINN.KOLONNE. Funksjonen har fire argumenter: Verdien vi søker, som finnes i C4; Celleområdet; Hvor mange raden ned fra den øverste vi vil finne returverdien, som her er den tredje, og SANN for en omtrentlig match, eller USANN for en eksakt match.
Vi skriver USANN.

Vi gjør celleområdet til en absolutt referanse så vi kan kopiere formelen nedover og få frem resultat for hvert kjøpsnummer.

I denne leksjonen har vi sett på FINN.KOLONNE-funksjonen, som er veldig nyttig når man vil søke etter bestemte verdien i et celleområde.