Vil du få gratis tilgang til vårt Excel-funksjonskurs?

Fyll inn din e-postadresse og telefon, så gir vi deg 7 dagers gratis tilgang til vårt kurs Excelfunksjoner Fordypning.

AVRUND.OPP, AVRUND.NED

Se flere Excel-funksjoner
Del

I denne leksjonen tar vi en kjapp kikk på funksjonene AVRUND.OPP og AVRUND.NED.
Begge har to argumenter: nummeret vi vil avrunde, og antall desimaler vi ønsker at det nye sifferet skal ha.

For AVRUND.OPP skriver vi likhetstegn, AVRUND.OPP, markerer nummeret, og skriver inn en null.
Dette gir oss neste heltall etter vårt nummer.
Skriver vi inn en ener, så får vi nummeret med en desimal.
Som vi ser, hvis vi hadde avrundet nummeret på normalt vis ville det vanligvis blitt avrundet nedover, men motsatt skjer nå ettersom vi brukte AVRUND.OPP-funksjonen.

AVRUND.NED-funksjonen er identisk, men avrunder nedover i stedet.
Hvis vi skriver likhetstegn, AVRUND.NED, markerer nummeret og skriver inn en null, så får vi nummerets foregående heltall, tross at vi vanligvis hadde rundet oppover.

I denne leksjonen har vi sett hvordan man avrunder nummer opp eller ned, gjennom å bruke funksjonene AVRUND.OPP og AVRUND.NED.