Vil du få gratis tilgang til vårt Excel-funksjonskurs?

Fyll inn din e-postadresse og telefon, så gir vi deg 7 dagers gratis tilgang til vårt kurs Excelfunksjoner Fordypning.

Del

Vi bruker ARBEIDSDAG-funksjonen for å finne hvilken dato som er et visst antall dager før, eller etter en annen dato.
Vi har totalt tolv feriedager, og vi vil vite hvilken dato vi skal tilbake på jobb igjen, om vi begynner ferien tredje mars.
ARBEIDSDAG-funksjonen har tre argumenter: Startdatoen, hvor mange feriedager vi har, og helligdagene vi har notert oss.
Vi skriver likhetstegn, ARBEIDSDAG, markerer startdatoen, skriver inn hvor mange feriedager vi har, i dette tilfellet 12, og markerer helligdager.
Da ser det ut som vi skal tilbake på jobb igjen 22. Mars.
I denne leksjonen har vi gått gjennom ARBEIDSDAG-funksjonen, som gir oss datoen et visst antall dager før, eller etter en annen dato.