• Marcus Andersson
  • 31 oktober, 2018

Under cirka ett års tid har Europas näst störst handelshögskola, BI Norwegian Business School, i en pilot med över 1000 studenter utvärderat Learnesy som ett hjälpmedel för studenterna att ha i sina studier. Bakgrunden till piloten är att BI, likt flera andra universitet och utbildare, fått feedback från näringslivet att studenterna behöver bli bättre i Excel, ett verktyg som studenterna förväntas behärska när de går ut från BI.

“BI ønsker å holde seg oppdatert på de kompetansekrav arbeidsgivere stiller til våre kandidater, inklusive forventninger til ferdigheter. Over flere år har vi fått tilbakemelding (gjennom f eks “skills survey”) om at våre nyeksaminerte kandidater trenger mer og bedre IT-ferdigheter. Excel er et sentralt IT-verktøy som kandidatene forventes å mestre når de går inn i arbeidslivet. “

Resultatet av piloten var att Learnesy uppnådde de uppsatta målen som bland annat var att öka Excelkompetensen bland studenter samt att produkten var attraktiv, blev använt och som upplevdes relevant av de sakkunniga på handelshögskolan.

Nedan grafer visar vilken nivå studenterna värderade sin Excelkompetens före och efter kursen.

  • Före kursen värderade 12,84% av studenterna sig själva som en 4a eller 5a på en femgradig skala.
  • Samma tal var efter kursen 54,13%.

(Klicka på bilden för bättre upplösning.)

Learnesy är såklart stolta över det här resultatet. Vad vi också uppskattar extremt mycket är att vi har fått en ovärderlig feedback på hur vi ska bli ännu bättre.

Tack Oslo BI för ett bra samarbete så långt!