Välkommen till Veckans Hack!

Varje vecka på den här sidan lägger vi upp ett nytt tips som kan spara dig tid vid datorn. Veckans hack är en lektion från vår kurs fördjupning excelfunktioner. Att använda absoluta och relativa referenser är grundläggande när man gör egna beräkningar och kalkyler.

Click here if you want to see the video in English
Här kan du ladda ner funktionsnamnen på svenska och engelska samt en summering med alla kortkommandon.
Funktionsnamn-SV-EN
Kortkommandon PC
Kortkommandon MAC
Här finns ett enkelt exempel när det absoluta och relativa referenser kommer väl till användning.
Klicka här för att ladda ner övningsfilen