1495 SEK

Excelkurs – Fördjupning Excelfunktioner

Läs mer

1495 SEK

Excelkurs – Fördjupning Pivottabeller

Läs mer

1495 SEK

Excelkurs – Fördjupning databaser med Power Query

Läs mer

4995 SEK

Komplett Kurspaket – Bas

Läs mer