1 Lär känna PowerPoint
6 Lektion | 1 Prov
Presentationsteknik – Kapitel 1
Video - 00:27 min
PowerPointfönstrets delar
Video - 01:34 min
Menyfältet
Video - 01:25 min
Snabbåtkomstfältet
Video - 01:27 min
Genvägsmenyn
Video - 01:16 min
Statusfältet
Video - 01:19 min
2 Före du börjar med presentationen
7 Lektion | 1 Prov
Presentationsteknik – Kapitel 2
Video - 01:41 min
Starta med ett nytt dokument
Video - 01:37 min
Mallar och tema
Video - 01:48 min
Ändra teman
Video - 01:21 min
Designidéer
Video - 02:18 min
Bildbakgrund
Video - 01:18 min
Sidhuvud och sidfot
Video - 01:23 min
3 Hur du arbetar med sidorna
5 Lektion | 1 Prov
Presentationsteknik – Kapitel 3
Video - 01:44 min
Lägg till och ta bort sidor
Video - 02:48 min
Ändra layout på sidor
Video - 02:13 min
Skapa avsnitt
Video - 02:23 min
Byta plats på sidor
Video - 01:33 min
5 Lägg till innehåll i presentationen
8 Lektion | 1 Prov
Presentationsteknik – Kapitel 5a
Video - 01:40 min
Lägg in en punktlista
Video - 02:01 min
Dispositionsvy
Video - 01:11 min
Presentationsteknik – Kapitel 5b
Video - 00:37 min
Textrutor
Video - 02:37 min
Skapa och formatera tabeller
Video - 02:29 min
Presentationsteknik – Kapitel 5c
Video - 01:50 min
Lägg in Exceltabeller
Video - 02:34 min
6 Lägg till figurer, diagram och illustrationer
7 Lektion | 1 Prov
Presentationsteknik – Kapitel 6
Video - 01:22 min
Lägg in en figur
Video - 01:49 min
Arbeta med ikoner
Video - 02:00 min
Formatera figurer
Video - 01:37 min
Gruppera ikoner och figurer
Video - 02:01 min
Beskär efter form
Video - 01:49 min
Smart art
Video - 02:02 min
7 Lägg till video, ljud och animeringar
9 Lektion | 1 Prov
Presentationsteknik – Kapitel 7
Video - 01:28 min
Lägg in en video
Video - 01:55 min
Arbeta med en film
Video - 01:40 min
Övergångar
Video - 02:27 min
Animeringar
Video - 02:24 min
Morfning del 1
Video - 02:11 min
Morfning del 2
Video - 01:54 min
Zoom som animering
Video - 02:24 min
Sammanfattningszoom
Video - 02:18 min
8 Förbered dig för presentation
11 Lektion | 1 Prov
Granska stavning
Video - 01:17 min
Lägg in anteckningar
Video - 01:09 min
Åhörarkopior
Video - 02:06 min
Tidsinställningar
Video - 01:09 min
Lägg in kommentarer
Video - 01:15 min
Granska och jämför
Video - 02:30 min
Presentationsteknik – Kapitel 8a
Video - 00:38 min
Presentationsteknik – Kapitel 8b
Video - 03:49 min
Presentationsteknik – Kapitel 8c
Video - 01:46 min
Presentationsteknik – Kapitel 8d
Video - 02:28 min
Presentationsteknik – Kapitel 8e
Video - 01:16 min
9 När du ska presentera
5 Lektion | 1 Prov
Sätt igång presentationen
Video - 01:33 min
Föredragshållarvy
Video - 01:51 min
Penna och pekare i föredragshållarvyn
Video - 01:48 min
Presentationsteknik – Kapitel 9a
Video - 01:34 min
Presentationsteknik – Kapitel 9b
Video - 02:44 min
10 Återanvänd och dela presentationen
10 Lektion | 1 Prov
Presentationsteknik – Kapitel 10
Video - 01:33 min
Anpassat tema
Video - 01:16 min
Spara som mall
Video - 01:39 min
Skriv ut
Video - 01:39 min
Spela in tal
Video - 01:20 min
Gör en video av presentationen
Video - 01:05 min
Spara som PDF eller bild
Video - 01:32 min
Dela presentationen
Video - 01:30 min
Granska presentationen
Video - 01:25 min
Presentera online
Video - 01:19 min

Ta bort bakgrundsfärg

Vi lär oss här hur vi tar bort bakgrundsfärgen i en infogad bild för att få den att bättre passa in på sidan.