Arbeta med kolumner

I denna lektion lär vi oss att arbeta med kolumner och RELATED-funktionen i Power Pivot.