1 Introduktion till pivottabeller
5 Lektioner | 1 Prov
Vad är en pivottabell
Hur man gör en pivottabell
Uppdatera pivottabellen
Hur man ser underliggande data
Terminologi
2 Att bygga pivottabeller
12 Lektioner | 1 Prov
Varför man ska använda en tabell för sin pivottabell
Lägg till fält i pivottabellen
Arrangera om fälten
Fältinställningar
Formatera tal i pivottabellen
Ändra matematiken
Hantera totalsummor
Hantera delsummor
Byt namn på fält
Lägg till ett fält flera gånger i en pivottabell
Pivotlayouter
Skapa pivottabell på flera cellområden
3 Gruppera pivottabeller
4 Lektioner | 1 Prov
Manuell gruppering
Gruppera efter tal
Gruppera efter datum
Visa och dölj pivottabellgrupper
4 Sortera pivottabeller
4 Lektioner | 1 Prov
Sortera alfabetiskt
Sortera manuellt
Sortera efter värden
Egenanpassad sortering
6 Utsnitt
4 Lektioner | 1 Prov
Lägg till utsnitt
Utsnittsalternativ
Utsnittsformat
Ett utsnitt till flera pivottabeller
7 Beräkningar i pivottabeller
4 Lektioner | 1 Prov
Lägg till beräkningsfält
Ändra beräknat fält
Lägg till beräknat element
Ändra beräknat element
8 Format för pivottabeller
3 Lektioner | 1 Prov
Applicera pivottabellformat
Gör ett eget pivottabellformat
Flytta ett format till en annan fil
9 Pivotdiagram
5 Lektioner | 1 Prov
Skapa pivotdiagram
Ändra diagramtyp
Pivotdiagramsalternativ
Filtrera pivotdiagram
Skapa ett andra pivotdiagram
10 Tips för pivottabeller
4 Lektioner | 1 Prov
Fristående pivottabell
Gruppera pivottabell efter veckodag
Kopiera en pivottabell
Gruppera efter åldersspann

Filtrera efter värden

Om du vill visa upp datan i din pivottabell som filtrerat efter värden, visar vi hur du gör det i denna lektion.